Притчи 25:1-28

25  И това са притчи на Соломон,+ които преписаха хората на юдейския цар Езекия:+  За Бога е слава да пази нещата в тайна,+ а за царете е слава да изследват нещата.+  Височината на небесата,+ дълбочината на земята+ и сърцето на царете са неизследими.+  Отстрани разпенената шлака от среброто и то цялото ще излезе пречистено.+  Отстрани неправедния от присъствието на царя+ и неговият престол ще се утвърди с праведност.+  Не възвеличавай себе си пред царя+ и не заставай на мястото на знатните.+  Защото е по–добре той да ти каже „Качи се тук“,+ отколкото да те унижи пред знатния, когото са видели очите ти.+  Не започвай съдебно дело прибързано, за да не се питаш какво ще правиш накрая, когато ближният ти те унижи.+  Обсъди случая си със своя ближен+ и не разкривай чужди тайни,+ 10  за да не те посрами онзи, който те слуша, понеже лошите сведения, дадени от тебе, не могат да бъдат върнати назад. 11  Думи, казани в подходящото време, са като златни ябълки в сребърни съдове.+ 12  Златна обица и украшение от чисто злато — такъв е мъдрият, който порицава, за слушащото ухо.+ 13  Като разхлаждащ сняг+ в ден на жетва е верният пратеник за онези, които го изпращат, защото той укрепва душата на своите господари.+ 14  Човек, който се хвали с лъжлив подарък, е като облаци и вятър без дъжд.+ 15  С търпение можеш да убедиш дори управител и мек език троши кости.+ 16  Ако намериш мед,+ яж само колкото ти е нужно, да не би да преядеш и да го повърнеш.+ 17  Не стъпвай често в къщата на ближния си, за да не му досадиш и да те намрази. 18  Човек, който свидетелства лъжливо против ближния си, е като бойна тояга, меч и остра стрела.+ 19  Доверието в предател в ден на беда е като счупен зъб и куц крак.+ 20  Който съблича дрехата си в студен ден, е като оцет върху сода и като такъв, който пее песни на тъжното сърце.+ 21  Ако онзи, който те мрази, е гладен, дай му да яде хляб, ако е жаден, дай му да пие вода.+ 22  Защото така трупаш жар на главата му+ и Йехова ще те възнагради.+ 23  Северният вятър ражда пороен дъжд+ и езикът, който разкрива тайна, води до осъждане.+ 24  По–добре е да живееш в ъгъла на покрива, отколкото в една къща със свадлива жена.+ 25  Добрата вест от далечна земя+ е като студена вода за уморената душа.+ 26  Размътен извор и развален кладенец е праведният, когато залита пред неправедния.+ 27  Не е добре да ядеш твърде много мед.+ Да търсиш слава за себе си — това слава ли е наистина?+ 28  Човекът, който не владее духа си, е като разрушен град без стени.+

Бележки под линия