Притчи 23:1-35

23  Ако седнеш да ядеш с царя, гледай внимателно какво има пред тебе+  и сложи нож на гърлото си, ако имаш лакома душа.+  Не се лакоми за неговите вкусни ястия, понеже тази храна е измамна.+  Не се мъчи да събираш богатство.+ Престани да се осланяш на своето разбиране*.+  Ще насочиш ли очите си към богатството, въпреки че то изчезва в един миг?+ Защото то си прави крила като на орел и отлита към небесата.+  Не яж хляба на онзи, който има свидливо око,+ и не се лакоми за неговите вкусни ястия.+  Защото той е като човек, който е пресметлив в душата си.+ Казва ти „Яж и пий!“, но сърцето му не е с тебе.+  Изядения залък ще повърнеш и ще си похабил приятните си думи.+  Не говори на безразсъден,+ защото ще презре разумните ти думи.+ 10  Не премествай старите межди+ и не влизай в нивата на сирачетата*.+ 11  Защото е силен техният Изкупител и той ще защити делото им против тебе.+ 12  Насочи сърцето си към поуката* и ухото си към думите на познанието.+ 13  Не се въздържай да поучаваш* детето.+ Ако го накажеш с пръчка, няма да умре. 14  Накажи го с пръчка, за да избавиш душата му от гроба*.+ 15  Сине мой, ако твоето сърце бъде мъдро,+ моето сърце ще се радва.+ 16  Самата ми вътрешност* ликува, когато устните ти говорят онова, което е честно.+ 17  Нека сърцето ти да не завижда на грешниците,+ а да се бои от Йехова по цял ден.+ 18  Защото тогава ще имаш бъдеще+ и надеждата ти няма да пропадне.+ 19  Сине мой, слушай и бъди мъдър, води сърцето си в правия път.+ 20  Не бъди сред онези, които се напиват с вино,+ сред онези, които лакомо ядат месо.+ 21  Защото пияницата и чревоугодникът ще обеднеят+ и сънливостта ще облече човека в дрипи.+ 22  Слушай баща си, който ти е дал живот,+ и не презирай майка си само защото е остаряла.+ 23  Купувай истина+ и не я продавай, а също и мъдрост, поука* и разбиране*.+ 24  Бащата на праведния ще се весели+ и родителят на мъдрия ще му се радва.+ 25  Баща ти и майка ти ще се радват и тази, която те е родила, ще се весели.+ 26  Сине мой, дай ми сърцето си и нека очите ти намират радост в моите пътища.+ 27  Защото блудницата е дълбока яма+ и прелюбодейката* е тесен кладенец. 28  Наистина тя дебне като разбойник+ и увеличава броя на изменниците измежду хората.+ 29  Кой има горест? Кой има тревоги? Кой има раздори?+ Кой има грижи? Кой има рани без причина? Кой има мътни очи? 30  Онези, които се задържат дълго край виното,+ които ходят да търсят опияняващо вино.+ 31  Не гледай виното, че се червенее, че искри в чашата, че се поглъща гладко. 32  Накрая то хапе като змия+ и пуска отрова като усойница.+ 33  Очите ти ще виждат странни видения и сърцето ти ще говори извратени неща.+ 34  Ще бъдеш като човек, който лежи сред морето, и като човек, който лежи на върха на мачта.+ 35  Ще кажеш: „Биха ме, но не ме боли, удряха ме, но нищо не усетих. Кога ще се събудя,+ та пак да търся вино?“+

Бележки под линия

Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Буквално: „момчетата без баща“.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Буквално: „Бъбреците ми“.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Буквално: „чужденката“.