Притчи 2:1-22

2  Сине мой, ако приемеш думите ми+ и запазиш в себе си заповедите ми,+  ако слушаш внимателно с ухото си мъдростта+ и насочиш сърцето си към проницателността,+  ако призовеш разбирането*+ и повикаш проницателността,+  ако търсиш всичко това като сребро+ и го издирваш като скрити съкровища,+  тогава ще разбереш страха+ от Йехова и ще намериш познанието за Бога.+  Защото Йехова дава мъдрост,+ от устата му излизат познание и проницателност.+  Той пази мъдростта* за честните,+ щит е за онези, които живеят* неопетнено*,+  защото пази пътеките на правосъдието+ и ще закриля пътя на онези, които са лоялни спрямо него.+  Тогава ще разбереш праведността, правосъдието и честността — целият път на добротата.+ 10  Когато мъдростта влезе в сърцето ти+ и познанието стане приятно на душата ти,+ 11  мисловните способности ще те пазят+ и проницателността ще те защитава,+ 12  за да те избавят от лош път,+ от човек, който говори извратени неща,+ 13  от онези, които изоставят пътеките на честността, за да ходят в пътищата на тъмнината,+ 14  от онези, които се радват, когато вършат зло,+ и се наслаждават на извратени зли неща,+ 15  чиито пътища са криви и чиито пътеки са коварни,+ 16  за да те избавят от блудница*, от прелюбодейка*,+ която ласкае с думите си,+ 17  която изоставя близкия другар на младостта си+ и забравя договора на своя Бог.+ 18  Защото нейната къща завлича надолу към смъртта и нейните пътеки водят към онези, които лежат безсилни в смъртта.+ 19  Който легне с нея, няма да се върне и няма да стъпи отново на пътищата на живите.+ 20  Това е, за да ходиш в пътя на добрите+ и да следваш пътеките на праведните.+ 21  Защото честните ще живеят на земята+ и безукорните* ще останат на нея.+ 22  А злите ще бъдат унищожени от земята+ и коварните ще бъдат изкоренени от нея.+

Бележки под линия

Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „ходят“.
Или: „приложимата в живота мъдрост“.
Буквално: „чужда жена“.
Буквално: „чужденка“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.