Притчи 10:1-32

10  Притчи на Соломон.+ Мъдър син радва баща си,+ а безразсъден син е тъга за майка си.+  От богатството на неправедния няма полза,+ а праведността избавя от смърт.+  Йехова няма да позволи душата на праведния да гладува,+ а желанието на злите ще отхвърли.+  Който работи с мързелива ръка, ще обеднее,+ а ръката на прилежния обогатява.+  Прозорливият* син събира през лятото, а синът, който докарва срам, спи дълбоко по време на жетва.+  Благословиите са за главата на праведния,+ а устата на злите крие насилие*.+  Споменът за праведния му носи благословия,+ а името на злите ще изгние.+  Който има мъдро сърце, приема заповеди,+ а който има глупави устни, ще бъде стъпкан.+  Който живее* неопетнено*, живее в безопасност,+ а който изкривява пътищата си, сам се разкрива.+ 10  Който намига коварно с око, причинява болка+ и който има глупави устни, ще бъде стъпкан.+ 11  Устата на праведния е извор на живот,+ а устата на злите крие насилие.+ 12  Омразата поражда раздори,+ а любовта покрива всички прегрешения.+ 13  На устните на разбиращия има мъдрост,+ а тоягата е за гърба на безумния*.+ 14  Мъдрите събират познание,+ а устата на глупавия е на ръба на гибелта.+ 15  Ценните притежания на богатия са неговият укрепен град,+ а нищетата на бедните е тяхната гибел.+ 16  Делата на праведния водят към живот,+ а плодовете на злите — към грях.+ 17  Който се държи за поуката*, води и другите по пътя на живота,+ а който отхвърля порицанието, ги води по погрешен път.+ 18  Който прикрива омраза, има лъжливи устни+ и който разгласява клевети, е безразсъден.+ 19  Многото думи не остават без прегрешение,+ а който въздържа устните си, постъпва разумно.+ 20  Езикът на праведния е отбрано сребро,+ а сърцето на неправедния струва малко.+ 21  Устните на праведния пасат мнозина,+ а глупавите умират поради безумието си*.+ 22  Благословията на Йехова обогатява+ и той не добавя болка към нея.+ 23  За безразсъдния разпуснатото поведение е забавление,+ а мъдростта принадлежи на проницателния.+ 24  Това, от което се страхува неправедният, ще го постигне,+ а желанието на праведните ще бъде изпълнено.+ 25  Както преминава вихърът, така изчезва неправедният,+ а праведният е като трайна основа.+ 26  Каквото е оцетът за зъбите и димът за очите, това е мързеливият човек за господарите си.+ 27  Страхът от Йехова ще прибави дни,+ а годините на злите ще бъдат съкратени.+ 28  Очакването на праведните е изпълнено с радост,+ а надеждата на злите ще пропадне.+ 29  Пътят на Йехова е крепост за безукорния*,+ но гибел за онези, които вършат зло.+ 30  Нищо няма да поклати праведния до безпределни времена,+ а злите няма да останат да живеят на земята.+ 31  Устата на праведния дава мъдрост като плод,+ а извратеният език ще бъде унищожен.+ 32  Устните на праведния намират благоволение,+ а устата на злите е пълна с извратеност.+

Бележки под линия

Виж Пр 1:3, бел. под линия.
Или: „насилието закрива устата на злите“. Сравни 11 стих.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „ходи“.
Буквално: „онзи, който няма [разумно] сърце“.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Буквално: „защото нямат [разумно] сърце“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.