Притчи 1:1-33

1  Притчи+ на Соломон,+ синът на Давид,+ царят на Израил,+  изречени, за да може човек да придобие мъдрост+ и да приеме поука*,+ да разбере думи на разум*,+  да приеме поука*,+ която дава прозрение*,+ праведност,+ правилно разсъждение+ и честност,+  за да се даде благоразумие+ на неопитните, познание+ и мисловни способности+ на младия човек.  Мъдрият ще слуша и ще приеме повече наставления,+ и разумният* ще намери умело ръководство,+  за да разбира притчи и озадачаващи думи,+ словата на мъдрите+ и техните гатанки.+  Страхът от Йехова е началото на познанието.+ Глупаците презират мъдростта и поуката*.+  Сине мой, слушай поуката* на баща си+ и не отхвърляй съвета* на майка си.+  Защото те са като красив венец на главата ти+ и прекрасна огърлица на шията ти.+ 10  Сине мой, ако грешниците се опитат да те подмамят, не се поддавай.+ 11  Ако казват „Ела с нас. Хайде да дебнем, за да пролеем кръв!+ Хайде без причина да причакваме невинните,+ 12  да ги погълнем живи,+ както поглъща гробът*,+ и цели, подобно на онези, които слизат в ямата!+ 13  Да намерим всякакви скъпоценности+ и да напълним къщите си с плячка!+ 14  Ще хвърляш жребия си с нас, всички заедно ще имаме една кесия“,+ 15  ако казват така, сине мой, не ходи по техния път.+ Дръж крака си далече от тяхната пътека.+ 16  Защото краката им тичат към злото+ и те бързат да проливат кръв.+ 17  Защото е безполезно да се разпъва мрежа пред очите на всички птици.+ 18  Затова те ги дебнат, за да пролеят кръвта им,+ и причакват душите им.+ 19  Такива са пътищата на всички, които придобиват нечестна печалба+ — тя отнема душата на онези, които я притежават.+ 20  Истинската мъдрост+ вика силно на улицата,+ надава глас по градските площади.+ 21  Тя вика по ъглите на шумните улици+ и по входовете, при градските порти казва думите си:+ 22  „Докога вие, невежи, ще обичате невежеството*?+ Докога вие, присмехулници, ще намирате радост в присмеха?+ Докога вие, безразсъдни, ще мразите познанието?+ 23  Отвърнете се от своя път, когато ви порицавам.+ Тогава ще излея духа си върху вас,+ ще ви известя думите си.+ 24  Аз ви викам, но вие отказвате да слушате,+ протягам ръката си, но никой не обръща внимание,+ 25  пренебрегвате всичките ми съвети+ и не приемате порицанието ми.+ 26  Затова и аз ще се смея над вашето нещастие,+ ще се присмивам, когато дойде онова, от което се страхувате,+ 27  когато онова, от което се страхувате, дойде като буря и нещастието ви връхлети като вихър,+ когато ви постигнат беди и тежки времена.+ 28  Тогава ще ме викат, но аз няма да отговоря,+ ще ме търсят, но няма да ме намерят,+ 29  понеже мразеха познанието+ и не избраха страха от Йехова.+ 30  Те не се вслушаха в съвета ми,+ презряха всичките ми порицания.+ 31  Затова ще ядат плодовете на своя път,+ ще се преситят от собствените си замисли.+ 32  Отстъпничеството+ на невежите* ще ги убие+ и нехайството на безразсъдните ще ги погуби.+ 33  А онзи, който ме слуша, ще живее в безопасност+ и спокойствие, без да се страхува от бедствие.“+

Бележки под линия

Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Оригиналната еврейска дума е с богато значение и в зависимост от контекста може да се преведе като „поука, съвет, поправяне, напомняне, възпитаване, укор, наказание, дисциплиниране, самоконтрол, наставление“. Виж Ев 12:5, бел. под линия.
Оригиналната еврейска дума е с богато значение и в зависимост от контекста може да се преведе като „способност за възприемане, за разбиране, прозрение, разум, проницателност, мъдрост, благоразумие, познание, прозорливост“.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.
Буквално: „закона“.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Или: „неопитни, ще обичате неопитността“.
Или: „неопитните“.