Плачът на Йеремия 1:1-22

א [алеф]* 1  О, как седи самотен+ градът, който беше изпълнен с хора!+Станал е като вдовица,+ а някога беше многолюден сред народите!+Беше княгиня сред областите, а сега е отреден за робски труд!+ ב [бет]   Горчиво плаче в нощта+ и сълзите му се стичат по бузите.+От всичките му любовници няма кой да го утеши.+Всички негови приятели го предадоха,+ станаха му врагове.+ ג [гимел]   Юда отиде в изгнание поради страданията+ и тежкото робуване.+Сега трябва да живее сред народите.+ Не намира място за почивка.Всичките му преследвачи го застигнаха във време на беда.+ ד [далет]   Пътищата на Сион скърбят, защото никой не идва на празника.+Всичките му порти запустяха,+ всички негови свещеници въздишат.+Девойките му тъгуват, а той е пълен с горчивина.+ ה [хе]   Противниците му застанаха начело,+ враговете му са безгрижни.+Понеже Йехова му донесе мъка поради множеството му простъпки,+децата му отидоха в плен пред противника.+ ו [вав]   Сионската дъщеря изгуби цялото си великолепие.+Князете ѝ станаха като елени, които не намират пасище.+Ходят безсилни пред преследвача.+ ז [зайн]   В дните на страданието си и на бездомничеството на своя народ Йерусалим си спомнивсички скъпоценни неща, които имаше от древни времена.+Когато народът му попадна в ръцете на противника и нямаше кой да му помогне,+противниците го видяха. Присмяха се на гибелта му.+ ח [хет]   Йерусалим извърши тежък грях.+ Затова стана отвратителен.+Всички, които го почитаха, сега го смятат за нищожен,+ понеже видяха голотата му.+А самият той въздиша+ и се обръща назад. ט [тет]   Нечистотата му е в полите на дрехата му.+ Не мислеше какво го чака+и сега претърпя ужасно падение. Няма кой да го утеши.+О, Йехова, виж страданието ми,+ защото врагът се възгордя!+ י [йод] 10  Противникът посегна с ръката си на всичките му скъпоценности,+защото той гледаше как в светилището му идват народи,+на които ти заповяда да не влизат в твоя сбор*. כ [каф] 11  Целият му народ въздиша, търси хляб.+Дават скъпоценните си притежания за храна, за да подкрепят душата.+Погледни, Йехова, и виж, че вече нищо не струвам!+ ל [ламед] 12  Нима това не означава нищо за всички вас, които минавате по пътя? Погледнете и вижте!+Има ли друга болка като силната болка, която ми е причинена,+с която Йехова ми донесе мъка в деня на пламтящия си гняв?+ מ [мем] 13  От висините той изпрати огън в костите ми+ и покорява всички тях.Разпъна мрежа за краката ми,+ обърна ме назад.Опустоши ме, по цял ден боледувам.+ נ [нун] 14  Следеше зорко моите простъпки,+ те се преплитат в ръката му.Увиха се около врата ми,+ силата ми се поклати.Йехова ме предаде в ръцете на онези, срещу които не мога да се надигна.+ ס [самех] 15  Йехова прогони от мене всичките ми силни воини.+Свика събрание против мене, за да погуби моите младежи.+Йехова стъпка гроздето в лина+ на девицата, дъщерята на Юда.+ ע [айн] 16  Плача за тези неща.+ Окото ми, окото ми пролива сълзи,+защото е далече от мене утешителят, който би укрепил душата ми.Синовете ми са съсипани,+ защото врагът се възгордя.+ פ [пе] 17  Сион протяга ръце.+ Няма кой да го утеши.+Йехова заповяда на всички около Яков да се надигнат против него като негови противници.+Йерусалим стана отвратителен сред тях.+ צ [цаде] 18  Йехова е праведен,+ защото се разбунтувах срещу думите му.+Слушайте, всички народи, и вижте болката ми!Девойките и младежите ми отидоха в плен.+ ק [коф] 19  Призовах любовниците си,+ но те ме измамиха.В града свещениците ми и старците* ми умряха,+докато търсеха храна, за да подкрепят душата си.+ ר [реш] 20  Виж, Йехова, изпаднал съм в беда! Вътрешностите ми кипят.+Сърцето ми се свива в мене,+ защото бях крайно бунтовен.+Навън мечът отне децата ми,+ а вкъщи е самата смърт.+ ש [шин] 21  Хората слушат как въздишам.+ Няма кой да ме утеши.+Всичките ми врагове чуха за нещастието ми.+ Ликуват, защото ти направи това.+Но ти ще докараш деня, за който извести,+ та и те да станат като мене.+ ת [тав] 22  Нека цялото им зло дойде пред тебе! Постъпи строго с тях,+както постъпи строго с мене поради всичките ми простъпки!+Защото въздишките ми са многобройни+ и сърцето ми е болно.+

Бележки под линия

Тази глава е жалейна песен, написана в акростих. Тя съдържа 22 строфи, отговарящи на 22–те букви на еврейската азбука, като всяка следваща строфа започва с поредната буква от азбуката, както е посочено над всяка строфа. Виж Пс 119:1, бел. под линия.
На еврейски: „каха̀л“. Виж Из 12:6, бел. под линия.
Или: „старейшините“.