Откровение 9:1-21

9  И петият ангел наду своята тръба.+ И видях една звезда,+ паднала от небето на земята, и ѝ беше даден ключът+ от дълбоката бездна.+  И тя отключи дълбоката бездна, от нея се издигна дим+ като дима на голяма пещ+ и слънцето и въздухът потъмняха+ от дима на бездната.  И от дима излязоха скакалци+ по земята и им беше дадена власт, същата, каквато имат земните скорпиони.+  И им беше казано да не нанасят вреда на земната трева, зелените растения или дърветата, а само на онези хора, които не носят на челото си Божия печат.+  И на скакалците беше позволено не да ги убият, но да ги измъчват+ пет месеца, и болката, която им причиняваха, беше като болката от ужилване на скорпион.+  И през тези дни хората ще търсят смъртта,+ но няма да я намерят, ще искат да умрат, но смъртта ще бяга от тях.  И на външен вид скакалците приличаха на приготвени за битка коне,+ и на главите им имаше нещо, което приличаше на корона от злато, и лицата им бяха като човешки лица,+  а косата им беше като женска коса.+ И зъбите им бяха като лъвски зъби,+  и носеха нагръдници+ като железни нагръдници. И шумът от крилата им беше като шума от колесници+ с много коне, препускащи в битка.+ 10  И имаха опашки и жила като скорпиони,+ и в опашките си имаха власт да измъчват хората пет месеца. 11  Техният цар беше ангелът на бездната.+ На еврейски името му е Авадон*, а на гръцки — Аполион*.+ 12  Първата горест премина. Ето, две други идват след това.+ 13  И шестият ангел+ наду своята тръба.+ И чух глас,+ идващ от роговете на златния олтар,+ който е пред Бога, 14  да казва на шестия ангел, който държеше тръбата: „Развържи четиримата ангели,+ които са вързани+ край голямата река Ефрат!“+ 15  И четиримата ангели, които бяха приготвени за часа, деня, месеца и годината, бяха развързани, за да убият една трета от хората. 16  Броят на конниците във войската беше два пъти десет хиляди по десет хиляди — чух броя им. 17  И във видението видях конете и ездачите им ето така: имаха нагръдници, червени като огън, сини като хиацинт и жълти като сяра, и главите на конете бяха като лъвски глави,+ а от устата им излизаха огън, дим и сяра.+ 18  Чрез тези три бедствия — огънят, димът и сярата, които излизаха от устата им — беше убита една трета от хората. 19  Защото властта на конете е в устата и в опашките им, а опашките им бяха като змии+ и имаха глави, и с тях нанасяха вреда. 20  Но останалите хора, които не бяха убити чрез тези бедствия, не се разкаяха за делата на ръцете си+ — не престанаха да се покланят на демоните+ и на идолите от злато, сребро,+ мед, камък и дърво, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят+ — 21  и не се разкаяха за убийствата,+ които са извършили, нито за спиритизма*+ си, нито за блудството си, нито за кражбите си.

Бележки под линия

Името Авадон означава „унищожение“.
Името Аполион означава „унищожител“.
Или: „магьосничествата“. Буквално: „наркотиците“.