Откровение 15:1-8

15  И видях на небето друго знамение,+ велико и смайващо — седем ангели+ със седем бедствия.+ Те са последните, защото с тях свършва+ Божият гняв.+  И видях нещо подобно на стъклено море,+ смесено с огън, и как онези, които побеждават+ дивия звяр, неговото изображение+ и числото+ на името му, стоят до стъкленото море+ и държат Божии арфи.+  И те пееха песента на Божия роб Моисей+ и песента на Агнето:+ „Велики и прекрасни са твоите дела,+ Йехова, Боже всемогъщи.+ Праведни и истинни са твоите пътища,+ Царю на вечността.+  Йехова, кой няма да се страхува от тебе+ и няма да прославя името ти?+ Защото само ти си лоялен!+ Всички народи ще дойдат пред тебе и ще ти се поклонят,+ защото стана явна праведността на твоите постановления.“+  И след това видях как на небето се отвори+ светилището на шатъра+ на свидетелството,+  и седемте ангели+ със седемте бедствия+ излязоха от светилището, облечени в чист и сияен лен+ и препасани около гърдите със златни пояси.  И едно от четирите живи същества+ даде на седемте ангели седем златни чаши, пълни с гнева на Бога,+ който живее вечно.+  И светилището се изпълни с дим поради славата на Бога+ и поради неговата сила, и никой не можеше да влезе в светилището, докато не свършиха седемте бедствия+ на седемте ангели.

Бележки под линия