Откровение 10:1-11

10  И видях друг силен ангел+ да слиза от небето, обгърнат от облак,+ с дъга над главата си. Лицето му беше като слънцето,+ краката+ му бяха като огнени стълбове,  а в ръката си държеше отворен малък свитък. И той стъпи с десния си крак в морето, а с левия на земята,+  и извика със силен глас, подобен на лъвски+ рев. И когато извика, седемте гръмотевици+ проговориха със своите гласове.  И когато седемте гръмотевици проговориха, понечих да запиша думите им, но чух как глас от небето+ ми каза: „Запечатай това,+ което изрекоха седемте гръмотевици, и не го записвай!“  И ангелът, когото видях стъпил в морето и на земята, вдигна дясната си ръка към небето+  и се закле в онзи, който живее+ вечно,+ който създаде небето и всичко в него, земята+ и всичко на нея и морето и всичко в него:+ „Няма да има повече отлагане,+  но в дните на тръбенето на седмия ангел,+ когато той се готви да надуе своята тръба,+ свещената тайна+ на Бога ще бъде изпълнена според добрата новина, която той изяви на своите роби, пророците.“+  И гласът,+ който чух от небето, отново се обърна към мене и ми каза: „Отиди и вземи отворения свитък от ръката на ангела, който е стъпил в морето и на земята!“+  И аз отидох при ангела и му казах да ми даде малкия свитък. А той ми каза: „Вземи го и го изяж,+ и от него ще ти стане горчиво в корема, но в устата ти ще бъде сладък като мед.“ 10  И взех малкия свитък от ръката на ангела, и го изядох,+ и в устата ми той беше сладък като мед,+ но когато го изядох, ми стана горчиво в корема. 11  И ми казаха: „Трябва още да пророкуваш относно родове, народи, езици и много царе.“+

Бележки под линия