Осия 5:1-15

5  „Чуйте това, свещеници!+ Слушайте внимателно, потомци на Израил! Чуйте вие, които сте от дома на царя!+ Ще бъдете съдени, защото станахте клопка+ в Масфа и мрежа, опъната над Тавор.+  Онези, които се отклониха от правия път, затънаха в кланета,+ а аз предупреждавах всички тях.+  Познавам добре Ефрем+ и Израил не е скрит от мене.+ Понеже ти, Ефреме, блудстваш с жени!+ Израил се е омърсил.+  Техните дела не им позволяват да се върнат при своя Бог,+ защото сред тях има дух на блудство+ и те не признават Йехова.+  Гордостта на Израил свидетелства против него.+ Израил и Ефрем се препънаха в греха си.+ Юда също се препъна с тях.+  Те отидоха да търсят Йехова със своите стада говеда, овце и кози, но не го намериха.+ Той се беше оттеглил от тях.  Проявиха невярност спрямо Йехова,+ защото им се родиха незаконни синове.+ Затова за един месец те ще бъдат погълнати заедно със своя имот.+  Надуйте рог+ в Гавая!+ Затръбете в Рама! Надайте боен вик във Вет–авен:+ след Вениамин!+  В деня, когато бъдеш наказан, Ефреме, ще се превърнеш в ужасна гледка.+ Ето, известих истинни думи сред племената на Израил.+ 10  Князете на Юда станаха като онези, които преместват межда.+ Ще излея върху тях гнева си като вода. 11  Ефрем е потискан, справедливо съкрушен,+ защото сам пожела да следва своя враг.+ 12  Станах като молец+ за Ефрем и като гнилост за дома на Юда. 13  Ефрем видя болестта си и Юда — раните си.+ Ефрем отиде в Асирия+ и изпрати посланици при великия цар.+ Но той не можа да ви излекува,+ нито да помогне на раните ви да оздравеят.+ 14  Аз ще бъда като млад лъв за Ефрем+ и като силен млад лъв за дома на Юда. Ще ги разкъсам, ще отида да ги отнеса и няма да има кой да ги спаси.+ 15  Ще отида и ще се върна на своето място, докато не платят за вината си.+ Те ще търсят лицето ми.+ Когато ги сполети беда,+ ще ме потърсят.“+

Бележки под линия