Осия 1:1-11

1  Словото на Йехова+ беше разкрито на Осия,+ синът на Веири, в дните+ на Озия,+ Йотам,+ Ахаз+ и Езекия,+ царете на Юда, и в дните на царя на Израил, Йеровоам,+ синът на Йоас.+  Йехова започна да разкрива словото си на Осия и Йехова каза на Осия: „Отиди+ и си вземи жена, която ще извърши блудство и ще ти роди деца от блудство, защото поради блудство тази земя се отвръща от Йехова.“+  Тогава той отиде и се ожени за Гомер, дъщерята на Дивлаим. Тя забременя и му роди син.+  И Йехова му каза: „Наречи го Йезраел,+ защото още малко и ще потърся сметка от дома на Йеху+ за кръвопролитията в Йезраел* и ще прекратя царуването на дома на Израил.+  В този ден ще счупя лъка+ на Израил в долината Йезраел.“  А тя отново забременя и роди дъщеря. Тогава Бог му каза: „Наречи я Ло–рухама*,+ защото повече няма да проявявам милост+ към дома на Израил и ще го прогоня.+  Но към потомците на Юда ще проявя милост+ и ще ги спася — аз, Йехова, техният Бог.+ Но няма да ги спася с лък, нито с меч, нито с война, нито с коне, нито с конници.“+  И когато тя отби Ло–рухама, забременя и роди син.  А Бог каза: „Наречи го Ло–ами*, защото вие не сте мой народ и аз не съм ваш Бог. 10  Синовете на Израил ще бъдат многобройни като песъчинките на морския пясък, които не могат да бъдат претеглени, нито преброени.+ И на същото място, където им беше казано ‘Вие не сте мой народ’,+ там ще им бъде казано ‘Вие сте синове на живия Бог’.+ 11  Синовете на Юда и синовете на Израил ще се обединят,+ ще си поставят един предводител и ще излязат от тази земя,+ защото денят на Йезраел+ ще бъде велик.

Бележки под линия

Йезраел бил царски град, откъдето управлявали царете на северното царство Израил, макар че столицата му била Самария. Виж 3Ца 21:1.
Името Ло–рухама означава „онази, към която не е проявена милост“.
Името Ло–ами означава „не е мой народ“.