Неемия 7:1-73

7  И щом стената беше възстановена,+ веднага поставих вратите.+ После бяха назначени вратарите,+ певците+ и левитите.+  И поставих над Йерусалим брат си Ханани+ и Ханания, князът на Крепостта,+ който беше човек, достоен за доверие+ и който се боеше+ от истинския Бог повече от много други.  И им казах: „Йерусалимските порти+ да не се отварят, докато не напече слънцето. И докато стоят там, нека вратарите затварят вратите и ги залостват.+ А жителите на Йерусалим нека стоят на стража, едни — на своите постове, а други — пред своите къщи.“+  Градът беше голям и просторен, но в него живееха малко хора+ и къщите още не бяха построени.  Моят Бог обаче вложи в сърцето+ ми да събера знатните мъже, наместниците и народа, за да бъдат записани в родословието.+ И тогава намерих книгата на родословията+ на онези, които се бяха върнали първи. И в нея беше записано:  „Ето жителите на тази област,+ дошли от плена,+ в който се намираха изгнаниците, които вавилонският цар Навуходоносор+ беше отвел в изгнание+ и които по–късно се върнаха в Йерусалим и в Юда, всеки в своя град.+  Те дойдоха със Зоровавел,+ Исус,+ Неемия, Азария*, Раамия*, Нааманий, Мардохей,+ Вилшан, Мисферет*, Бигвай, Нехум* и Ваана. Ето броя на мъжете от народа на Израил:  синовете на Фарос+ бяха две хиляди сто седемдесет и двама,  синовете на Сефатия+ бяха триста седемдесет и двама, 10  синовете на Арах+ бяха шестстотин петдесет и двама, 11  синовете на Фаат–моав,+ от синовете на Исус и на Йоав,+ бяха две хиляди осемстотин и осемнайсет, 12  синовете на Елам+ бяха хиляда двеста петдесет и четири, 13  синовете на Зату+ бяха осемстотин четирийсет и пет, 14  синовете на Закхай+ бяха седемстотин и шейсет, 15  синовете на Винуй+ бяха шестстотин четирийсет и осем, 16  синовете на Вивай+ бяха шестстотин двайсет и осем, 17  синовете на Азгад+ бяха две хиляди триста двайсет и двама, 18  синовете на Адоникам+ бяха шестстотин шейсет и седем, 19  синовете на Бигвай+ бяха две хиляди шейсет и седем, 20  синовете на Адин+ бяха шестстотин петдесет и пет, 21  синовете на Атир,+ от Езекия, бяха деветдесет и осем, 22  синовете на Асум+ бяха триста двайсет и осем, 23  синовете на Висай+ бяха триста двайсет и четири, 24  синовете на Ариф+ бяха сто и дванайсет, 25  синовете на Гаваон+ бяха деветдесет и пет, 26  мъжете от Витлеем+ и Нетофат+ бяха сто осемдесет и осем, 27  мъжете от Анатот+ бяха сто двайсет и осем, 28  мъжете от Вет–азмавет+ бяха четирийсет и двама, 29  мъжете от Кириат–иарим,+ Хефира+ и Вирот+ бяха седемстотин четирийсет и трима, 30  мъжете от Рама+ и Гава+ бяха шестстотин двайсет и един, 31  мъжете от Михмас+ бяха сто двайсет и двама, 32  мъжете от Ветил+ и Гай+ бяха сто двайсет и трима, 33  мъжете от другото Нево+ бяха петдесет и двама, 34  синовете на другия Елам+ бяха хиляда двеста петдесет и четири, 35  синовете на Харим+ бяха триста и двайсет, 36  синовете от Йерихон+ бяха триста четирийсет и пет, 37  синовете от Лод,+ Адид+ и Оно+ бяха седемстотин двайсет и един, 38  синовете на Сенаа+ бяха три хиляди деветстотин и трийсет. 39  Свещениците: синовете на Йедаия+ от дома на Исус бяха деветстотин седемдесет и трима, 40  синовете на Имер+ бяха хиляда петдесет и двама, 41  синовете на Пасхор+ бяха хиляда двеста четирийсет и седем, 42  синовете на Харим+ бяха хиляда и седемнайсет. 43  Левитите: синовете на Исус, от Кадмиил,+ от синовете на Одева,+ бяха седемдесет и четири. 44  Певците,+ синовете на Асаф,+ бяха сто четирийсет и осем. 45  Вратарите:+ синовете на Салум,+ синовете на Атир, синовете на Талмон,+ синовете на Акув,+ синовете на Хатита и синовете на Совай+ бяха сто трийсет и осем. 46  Нетинимите:+ синовете на Сиха, синовете на Асуфа, синовете на Таваот,+ 47  синовете на Кирос, синовете на Сия*, синовете на Фадон,+ 48  синовете на Лебана, синовете на Агава,+ синовете на Салмай, 49  синовете на Ханан,+ синовете на Гидел, синовете на Гаар, 50  синовете на Реаия,+ синовете на Расин,+ синовете на Некода, 51  синовете на Газам, синовете на Уза, синовете на Фасей, 52  синовете на Весай,+ синовете на меунимците, синовете на нефусесимците*,+ 53  синовете на Ваквук, синовете на Акуфа, синовете на Арур,+ 54  синовете на Бацлит*, синовете на Меида, синовете на Харша,+ 55  синовете на Варкос, синовете на Сисара, синовете на Тама,+ 56  синовете на Несий, синовете на Атифа.+ 57  Синовете на Соломоновите служители:+ синовете на Сотай, синовете на Соферет, синовете на Ферида*,+ 58  синовете на Яала, синовете на Даркон, синовете на Гидел,+ 59  синовете на Сефатия, синовете на Атил, синовете на Фохерет–асеваим, синовете на Амон*.+ 60  Всички нетиними+ и синове на Соломоновите служители бяха триста деветдесет и двама. 61  А ето онези, които дойдоха от Тел–мелах, Тел–харша, Херув, Адан и Имер,+ но не можеха да кажат от кой род са и какъв е техният произход, дали са от Израил: 62  синовете на Делаия, синовете на Товия, синовете на Некода+ — шестстотин четирийсет и двама. 63  И от свещениците:+ синовете на Аваия, синовете на Акос,+ синовете на Верзелай,+ който си взе за жена една от дъщерите на галаадеца Верзелай+ и беше наречен с тяхното име. 64  Те търсеха себе си в списъците с родословията, за да докажат своя произход, но не се намериха,+ и затова бяха изключени от свещеническата служба като нечисти.+ 65  Ето защо тиршатата*+ им забрани да ядат+ от светите неща, докато не встъпи в служба свещеник с урим+ и тумим*.+ 66  В целия сбор имаше общо четирийсет и две хиляди триста и шейсет души,+ 67  без да се броят техните роби+ и робини, които бяха седем хиляди триста трийсет и седем.+ С тях бяха и двеста четирийсет и пет певци+ и певици.+ 68  И имаха седемстотин трийсет и шест коня, двеста четирийсет и пет мулета,+ 69  четиристотин трийсет и пет камили и шест хиляди седемстотин и двайсет+ магарета.+ 70  И някои от главите+ на родовете+ дадоха дарове за работата.+ Самият тиршата+ даде в съкровищницата хиляда драхми* злато, петдесет купи и петстотин и трийсет свещенически дрехи.+ 71  А някои от главите на родовете дадоха в съкровищницата в подкрепа на работата двайсет хиляди драхми злато и две хиляди и двеста мини* сребро.+ 72  Останалите от народа дадоха двайсет хиляди драхми злато, две хиляди мини сребро и шейсет и седем свещенически дрехи. 73  Свещениците,+ левитите, вратарите, певците,+ някои хора от народа, нетинимите+ и целият Израил се заселиха в градовете си.+ И когато настъпи седмият месец,+ синовете на Израил бяха вече в градовете си.“+

Бележки под линия

В Езд 2:2 е Сараия.
В Езд 2:2 е Реелая.
В Езд 2:2 е Масфар.
В Езд 2:2 е Реум.
В Езд 2:44 е Сиаха.
В Езд 2:50 — нефусимците.
В Езд 2:52 е Бацлут.
В Езд 2:55 е Феруда.
В Езд 2:57 е Амий.
„Тиршата“ е персийска титла на управител на област.
Виж Из 28:30, бел. под линия.
Виж Езд 2:69, бел. под линия.
Виж Езд 2:69, бел. под линия.