Неемия 12:1-47

12  Ето свещениците и левитите, които дойдоха със Зоровавел,+ синът на Салатиил,+ и с Исус:+ Сараия, Йеремия, Ездра,  Амария,+ Малух, Хатус,  Сехания, Реум, Меримот,  Идо, Гинетой, Авия,  Миямин, Маадия, Вилга,  Семаия,+ Йоярив, Йедаия,+  Салу*, Амок,+ Хелкия и Йедаия.+ Те бяха предводители на свещениците и техните братя в дните на Исус.+  А левитите бяха Исус,+ Винуй,+ Кадмиил,+ Серевия, Юда и Матания,+ който заедно с братята си отговаряше за пеенето на благодарствени песни.  Ваквукия и Уний, техните братя, стояха на стража срещу тях. 10  На Исус му се роди Йоаким.+ На Йоаким му се роди Елиасив,+ а на Елиасив — Йоиада.+ 11  На Йоиада му се роди Йонатан. На Йонатан му се роди Ядуа.+ 12  В дните на Йоаким следните свещеници бяха глави на родове:+ за рода на Сараия+ — Мераия, за рода на Йеремия — Ханания, 13  за рода на Ездра+ — Месулам, за рода на Амария — Йоанан, 14  за рода на Мелиху — Йонатан, за рода на Севания+ — Йосиф, 15  за рода на Харим+ — Адна, за рода на Мераиот — Хелкай, 16  за рода на Идо — Захария, за рода на Гинетон — Месулам, 17  за рода на Авия+ — Зихрий, за рода на Миниамин* ...*, за рода на Моадия — Фелтай, 18  за рода на Вилга+ — Самуа, за рода на Семаия — Йонатан, 19  за рода на Йоярив — Матенай, за рода на Йедаия+ — Озий, 20  за рода на Салай — Калай, за рода на Амок — Евер, 21  за рода на Хелкия — Асавия, за рода на Йедаия+ — Натанаил. 22  В дните на Елиасив,+ Йоиада,+ Йоанан и Ядуа+ бяха записани левитите, които бяха глави на родове, а също и свещениците до царуването на персиеца Дарий. 23  Синовете на Леви, главите на родовете,+ бяха записани в книгата на летописите чак до времето на Йоанан, синът на Елиасив. 24  Предводителите на левитите бяха Асавия, Серевия+ и Исус, синът на Кадмиил.+ Техните братя стояха срещу тях, за да възхваляват Бога и да му благодарят, според заповедта+ на Божия човек Давид. Едната стража стоеше срещу другата стража. 25  Матания,+ Ваквукия, Авдия, Месулам, Талмон и Акув+ стояха на стража като вратари+ и пазеха хранилищата при портите. 26  Те живееха в дните на Йоаким,+ синът на Исус,+ син на Йоседек,+ и в дните на управителя Неемия+ и на свещеника Ездра,+ преписвачът.+ 27  И за тържественото откриване+ на стената на Йерусалим потърсиха левитите, за да ги съберат в Йерусалим от всички места, където живееха, така че тържественото откриване да се проведе с веселие, с възгласи на благодарност+ и с песни+ под звуците на чинели, лири+ и арфи.+ 28  И синовете на певците се събраха от близката област*,+ от всички околности на Йерусалим, от селищата на нетофатците,+ 29  от Вет–галгал+ и от полетата около Гава+ и Азмавет,+ понеже певците си бяха направили селища+ около Йерусалим. 30  Свещениците и левитите очистиха+ себе си, а после очистиха народа,+ портите+ и стената.+ 31  Тогава изведох князете+ на Юда върху стената. И назначих два големи хора, които да благодарят на Бога,+ съпроводени от шествия. Единият хор тръгна по стената надясно, към Портата на сметището.+ 32  След него вървяха Осаия и половината от князете на Юда, 33  после Азария, Ездра, Месулам, 34  Юда, Вениамин, Семаия и Йеремия, 35  а от синовете на свещениците, които бяха с тръбите,+ вървеше Захария, синът на Йонатан, син на Семаия, син на Матания, син на Михаия, син на Закхур,+ син на Асаф,+ 36  и с него братята му Семаия, Азареил, Милалай, Гилалай, Маай, Натанаил, Юда и Ханани, с музикалните инструменти+ на Давид, Божият човек. И пред тях вървеше преписвачът Ездра.+ 37  При Портата на извора+ те се качиха направо на Стълбището+ на Давидовия град+ и минаха по нагорнището на стената над Давидовия дом, като продължиха към Водната порта+ на изток. 38  Другият хор, който благодареше на Бога,+ вървеше отпред, а аз и половината от народа вървяхме по стената след него през Кулата на пещите+ до Широката стена,+ 39  после над Ефремовата порта+ и Портата на стария град,+ към Рибната порта,+ Кулата на Ананеил+ и Кулата Мея+ и след това до Овчата порта.+ И застанаха при Портата на стражата. 40  Накрая двата хора+ застанаха при дома+ на истинския Бог, а с тях и аз и половината от наместниците с мене,+ 41  както и свещениците Елиаким, Маасия, Миниамин, Михаия, Елиоенай, Захария и Ханания с тръбите,+ 42  а също и Маасия, Семаия, Елеазар, Озий, Йоанан, Малхия, Елам и Езер. И певците, чийто надзорник беше Езраия, продължаваха да пеят.+ 43  И в този ден бяха принесени много жертви+ и всички се радваха,+ защото истинският Бог им даде да се радват и да ликуват.+ Също и жените+ и децата+ се радваха, така че радостните възгласи от Йерусалим се чуваха надалече.+ 44  Освен това в този ден бяха поставени мъже, които да отговарят за помещенията+ за запасите,+ за приносите,+ за първите плодове,+ за десятъците,+ където да бъдат събирани от нивите на градовете дяловете, изисквани от закона+ за свещениците и левитите,+ понеже юдейският народ се радваше поради свещениците и левитите+ и тяхната служба. 45  И те започнаха да изпълняват задълженията си+ спрямо своя Бог и задълженията, свързани с очистването,+ като същото направиха и певците+ и вратарите,+ според заповедта на Давид и сина му Соломон. 46  Защото още преди това, още в дните на Давид и Асаф, имаше надзорници на певците+ и се пееха хвалебни и благодарствени песни за Бога.+ 47  И целият Израил в дните на Зоровавел+ и в дните на Неемия+ даваше дялове на певците+ и на вратарите,+ според необходимото за всеки ден. И освещаваха дяловете за левитите,+ а левитите ги освещаваха за синовете на Аарон.

Бележки под линия

Вероятно Салай, споменат в 20 стих.
В 5 стих е Миямин.
В еврейския текст името явно е пропуснато.
Вероятно става дума за Йорданската долина. Виж Би 13:10, бел. под линия.