Неемия 11:1-36

11  И князете+ на народа се заселиха в Йерусалим,+ а останалите хора хвърляха жребий,+ така че всеки десети човек да дойде да живее в Йерусалим, светият град,+ а другите девет да бъдат в другите градове.  И народът благослови+ всички онези, които доброволно+ се заселиха в Йерусалим.  Ето предводителите на областта,+ които живееха в Йерусалим.+ В другите градове на Юда се заселиха израилтяните,+ свещениците,+ левитите,+ нетинимите+ и синовете на Соломоновите служители+ — всеки в своето притежание и в своя град.+  В Йерусалим се заселиха някои от синовете на Юда и някои от синовете на Вениамин.+ От синовете на Юда: Атаия, синът на Озия, син на Захария, син на Амария, син на Сефатия, син на Маалалеил, от синовете на Фарес,+  и Маасия, синът на Варух, син на Холозей, син на Азаия, син на Адаия, син на Йоярив, син на Захария, от рода на шелаевците.  Всички синове на Фарес, които се заселиха в Йерусалим, бяха четиристотин шейсет и осем способни мъже.  Ето синовете на Вениамин:+ Салу, синът на Месулам,+ син на Йоад, син на Федаия, син на Колая, син на Маасия, син на Итиил, син на Йешаия,  а след него Гавай и Салай — общо деветстотин двайсет и осем души,  Йоил, синът на Зихрий, техен надзорник, и Юда, синът на Асенуй, втори управител на града. 10  От свещениците: Йедаия, синът на Йоярив,+ Яхин,+ 11  Сараия, синът на Хелкия, син на Месулам,+ син на Садок,+ син на Мераиот, син на Ахитув,+ управител на дома на истинския Бог, 12  и техните братя, които вършеха работата в дома+ — осемстотин двайсет и двама души, Адаия, синът на Йероам,+ син на Фелалия, син на Амсий, син на Захария, син на Пасхор,+ син на Малхия,+ 13  и неговите братя, глави на родове+ — двеста четирийсет и двама души, Амасай, синът на Азареил, син на Ахзай, син на Месилемот, син на Имер, 14  и неговите братя, силни и храбри мъже+ — сто двайсет и осем души, а техен надзорник+ беше Завдиил, син на знатен род. 15  И от левитите:+ Семаия, синът на Асув, син на Азрикам, син на Асавия,+ син на Вуний, 16  Саватай+ и Йозавад,+ от предводителите на левитите, които надзираваха работите вън от дома на истинския Бог, 17  Матания,+ синът на Михей, син на Завдий, син на Асаф,+ който ръководеше пеенето на хвалебни песни+ и в молитва отправяше възхвали,+ Ваквукия, втори сред братята си, Авда, синът на Самуа, син на Галал,+ син на Йедутун.+ 18  Всички левити в светия град+ бяха двеста осемдесет и четири. 19  И вратарите+ бяха Акув, Талмон+ и техните братя, които стояха на стража при портите+ — сто седемдесет и двама души. 20  А останалите израилтяни, свещеници и левити се заселиха по всички други градове на Юда, всеки в наследството си.+ 21  Нетинимите+ живееха в Офил,+ а Сиха и Гесфа бяха поставени над нетинимите. 22  Надзорник+ на левитите в Йерусалим беше Озий, синът на Ваний, син на Асавия, син на Матания,+ син на Миха,+ от синовете на Асаф,+ певците.+ Той отговаряше за работата в дома на истинския Бог. 23  За тях имаше царска заповед+ и за певците беше определено всеки ден да им се доставя всичко, от което се нуждаят.+ 24  А Петаия, синът на Месизавеил, от синовете на Зара, синът на Юда, беше помощник на царя по всички въпроси, засягащи народа. 25  Ето селищата+ и полетата около тях, в които живееха някои от синовете на Юда: Кириат–арва+ и зависимите от него градове, Девон* и зависимите от него градове, Йекавсеил+ и селищата около него, 26  Исус, Молада,+ Вет–фалет,+ 27  Асар–суал,+ Вирсавее+ и зависимите от нея градове, 28  Сиклаг,+ Мекона и зависимите от нея градове, 29  Ен–римон,+ Цора,+ Ярмут,+ 30  Заноа,+ Одолам+ и селищата около тях, Лахис+ и полетата около него, Азика+ и зависимите от нея градове. И те се заселиха от Вирсавее до долината на Еном.+ 31  Синовете на Вениамин се заселиха в Гава,+ Михмас,+ Гаия,+ Ветил+ и зависимите от него градове, 32  Анатот,+ Ноб,+ Анания, 33  Асор, Рама,+ Гитаим,+ 34  Адид, Севоим, Невалат, 35  Лод,+ Оно+ и долината на занаятчиите. 36  И някои групи на левитите от Юда се заселиха в земята на Вениамин.

Бележки под линия

Вероятно същото място като Димона от ИсН 15:22.