Неемия 10:1-39

10  Онези, които го потвърдиха с печат,+ бяха: тиршата*+ Неемия,+ синът на Ахалия,+а също и Седекия,  Сараия,+ Азария, Йеремия,  Пасхор, Амария, Малхия,  Хатус, Севания, Малух,  Харим,+ Меримот, Авдия,  Даниил,+ Гинетон, Варух,  Месулам, Авия, Миямин,  Маазия, Вилгай и Семаия. Те бяха свещеници.  И левитите: Исус,+ синът на Азания, Винуй от синовете на Инадад,+ Кадмиил, 10  а също и техните братя Севания,+ Одия, Келита, Фелаия, Ханан, 11  Миха, Рехов, Асавия, 12  Закхур, Серевия,+ Севания, 13  Одия, Ваний и Венину. 14  Главите на народа: Фарос, Фаат–моав,+ Елам, Зату, Ваний, 15  Вуний, Азгад, Вивай, 16  Адония*, Бигвай, Адин, 17  Атир, Езекия, Азур, 18  Одия, Асум, Висай, 19  Ариф*, Анатот, Невай, 20  Магфиас, Месулам, Изир, 21  Месизавеил, Садок, Ядуа, 22  Фелатия, Ханан, Анаия, 23  Осия, Ханания, Асув, 24  Алоис, Филея, Шовек, 25  Реум, Асавна, Маасия, 26  Ахия, Ханан, Анан, 27  Малух, Харим и Ваана. 28  А останалият народ, свещениците,+ левитите,+ вратарите,+ певците,+ нетинимите+ и всички, които се отделиха от народите на тази земя,+ за да изпълняват закона+ на истинския Бог, както и техните жени, синове и дъщери — всеки, който имаше знание и разбиране,+ — 29  се присъединиха към своите братя,+ по–видните мъже,+ и се обвързаха с клетва+ и проклятие+ да постъпват според закона на истинския Бог, даден чрез ръката на Моисей, служителят на истинския Бог,+ и да спазват+ и изпълняват всички заповеди на Йехова, нашият Господар,+ както и неговите съдебни решения и наредби.+ 30  И обещахме да не даваме своите дъщери на народите на земята, нито да вземаме техните дъщери за синовете си.+ 31  И ако хората от тази земя+ донесат стоки и всякакво зърно за продажба в съботен ден*, ние няма да вземаме нищо от тях в събота+ или на друг свят ден.+ И в седмата година ще даваме почивка на земята+ и ще опрощаваме всеки дълг.+ 32  Освен това се задължихме всеки един от нас да дава по една трета сикъл всяка година за службата в дома на нашия Бог+ — 33  за наредените хлябове,+ постоянния зърнен принос+ и постоянния принос за изгаряне в събота+ и на новолуние,+ също и за определените празници,+ за светите+ неща, за приносите за грях,+ за да се извършва обредът за изкупление на Израил, както и за цялата работа в дома на нашия Бог.+ 34  Още хвърлихме жребий,+ за да назначим според домовете на прадедите ни онези от свещениците, левитите и от народа, които всяка година в определеното време трябва да носят дърва+ в дома на нашия Бог, за да бъдат изгаряни върху олтара на Йехова, нашият Бог,+ както е записано в закона.+ 35  И се задължихме всяка година да донасяме в дома на Йехова първите плодове от своята земя+ и първите плодове от всяко дърво,+ 36  и да довеждаме в дома на нашия Бог при свещениците, които служат в дома на нашия Бог,+ първородните+ от синовете си и първородните от домашните си животни,+ според записаното в закона,+ както и първородните от своя едър и дребен рогат добитък.+ 37  Първото едро смляно брашно,+ своите приноси,+ плодовете от всяко дърво,+ младото вино+ и маслиновото масло+ ще донасяме на свещениците в трапезариите+ на дома на нашия Бог и ще даваме на левитите десятък* от своята земя,+ понеже левитите трябва да получават десятък във всичките ни градове, където обработваме земята. 38  А свещеникът, син на Аарон, нека бъде с левитите, когато левитите получават десятъка. И нека левитите донасят десятък от този десятък+ в дома на нашия Бог, в трапезариите+ при хранилищата. 39  Синовете на Израил и синовете на Леви трябва да донасят приносите+ от зърното, от младото вино+ и от маслиновото масло в трапезариите, понеже там са принадлежностите на светилището и там служат свещениците,+ както и вратарите+ и певците.+ И няма повече да пренебрегваме дома на своя Бог.+

Бележки под линия

Виж Не 7:65, бел. под линия.
В Езд 2:13 е Адоникам.
В Езд 2:18 е Йорай.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „десета част“.