Михей 4:1-13

4  В последните дни+ планината+ на дома+ на Йехова ще бъде здраво установена над планинските върхове и ще се извисява над хълмовете,+ и народите ще се стичат към нея.+  Много народи ще вървят и ще казват: „Елате!+ Нека да се изкачим на планината на Йехова, до дома на Бога на Яков!+ Той ще ни учи на пътищата си+ и ние ще ходим в пътеките му.“+ Защото от Сион ще излезе законът и от Йерусалим — словото на Йехова.+  Той ще бъде съдия между много народи+ и ще поправи нещата+ в полза на могъщи и далечни народи.+ Те ще изковат мечовете си на палешници и копията си на сърпове.+ Нито един народ няма да вдигне меч против друг народ и вече няма да се учат да воюват.+  Всеки ще седи под лозата си и под смокинята си+ и няма да има кой да го плаши,+ защото тези думи излязоха от устата на Йехова, Богът на небесните войнства*.+  Ето, всеки народ ще ходи в името на своя бог,+ а ние ще ходим в името на Йехова, нашият Бог,+ до безпределни времена, завинаги.+  „В този ден — казва Йехова — ще събера народа, който куца,+ народа, който е разпръснат+ и на който нанесох зло.  От куция народ ще оставя остатък,+ а от онзи, който беше прогонен далече, ще направя могъщ народ.+ Йехова ще царува над него на планината Сион от сега и до безпределни времена.+  А ти, куло на стадото*, хълме на дъщерята на Сион,+ първоначалната власт ще се върне при тебе+ — царството, принадлежащо на дъщерята на Йерусалим, непременно ще се върне при тебе.+  Защо викаш силно?+ Нима нямаш цар и нима твоя съветник го няма вече? Затова ли те обзеха силни болки като на родилка?+ 10  Страдай от нетърпими болки като родилка, дъще на Сион!+ Защото ще излезеш от града и ще живееш в полето.+ Ще отидеш чак във Вавилон.+ Там ще бъдеш избавена.+ Йехова ще те откупи от ръцете на враговете ти.+ 11  Против тебе ще се съберат много народи, които ще казват: ‘Нека тя бъде омърсена и нека гледаме победоносно над Сион!’+ 12  Но тъй като не знаят мислите на Йехова и не разбират намеренията му,+ той ще ги събере на хармана като току–що ожънати снопи.+ 13  Отиди и ги овършей, дъще на Сион!+ Ще превърна твоя рог в желязо и копитата ти в мед и ти ще разбиеш много народи.+ Тяхната нечестна печалба ще посветиш на Йехова+ и техните богатства — на истинския Господар на цялата земя, като наложиш забрана над всичко това.“+

Бележки под линия

Или: „Йехова Саваот“.
Или: „куло Едер“. Сравни Би 35:21.