Марко 7:1-37

7  А фарисеите и някои книжници, които бяха дошли от Йерусалим, се насъбраха около него.+  И видяха как някои от неговите ученици се хранят с омърсени, тоест с неизмити ръце.+  Понеже фарисеите, както и всички останали юдеи, не започват да се хранят, преди да си измият ръцете до лактите, като спазват неотменно обичая на мъжете от древността.  Когато се връщат от пазара, не започват да ядат, преди да се очистят чрез поръсване с вода. И има още много други обичаи,+ които са приели, за да ги спазват неотменно: потапянето във вода* на чаши, кани и медни съдове.+  Затова фарисеите и книжниците го попитаха: „Защо твоите ученици не постъпват според обичаите, предадени от мъжете от древността, а се хранят с омърсени ръце?“+  Той им каза: „Колко точно е пророкувал Исаия за вас, лицемери, както е записано:+ ‘Тези хора ме почитат с устните си, но сърцата им са отдалечени от мене.+  Напразно ми се покланят, защото ученията, които поучават, са просто човешки заповеди.’+  Вие не зачитате Божиите заповеди, понеже спазвате човешките обичаи.“+  И той им каза още: „Вие умело пренебрегвате Божиите заповеди,+ за да следвате своите обичаи. 10  Ето, Моисей каза ‘Почитай баща си и майка си’+ и ‘Който ругае баща си или майка си, заслужава смърт’.+ 11  Вие обаче казвате: ‘Щом някой каже на баща си или на майка си „Всичко, което притежавам и с което бих могъл да ти помогна, е курбан+ (тоест дар, посветен+ на Бога)“...’ 12  И след това не му позволявате да направи каквото и да било за баща си или за майка си,+ 13  като така отменяте казаното от Бога+ заради своите обичаи, които предавате и на другите. И правите много неща,+ подобни на това.“ 14  И като извика отново хората при себе си, той им каза: „Слушайте ме всички вие, и разберете думите ми.+ 15  Нищо от онова, което е извън човека и влиза в него, не може да го омърси, но нещата, които излизат от човека, го омърсяват.“+ 16  ——* 17  И като беше влязъл в една къща далече от множеството, учениците му го попитаха за тази притча.+ 18  И той им каза: „И вие ли не разбирате като тях?+ Не знаете ли, че нищо, което е извън човека и влиза в него, не може да го омърси, 19  понеже не влиза в сърцето му, а във вътрешностите му и бива изхвърлено в помийната яма?“+ Така той показа, че всяка храна е чиста.+ 20  Каза още: „Това, което излиза от човека, го омърсява,+ 21  защото отвътре, от сърцето на човека+ излизат зли мисли — блудства,+ кражби, убийства,+ 22  прелюбодейства, пожелаване на чуждото,+ зли постъпки, измама, разпуснато поведение,+ завистливо око, хулене, гордост, липса на благоразумие. 23  Всички тези зли неща излизат отвътре и омърсяват човека.“+ 24  И той стана оттам и отиде към областта на Тир и Сидон.+ И влезе в една къща, като не искаше никой да знае за това. Но не успя да остане незабелязан,+ 25  защото веднага една жена, чиято малка дъщеря беше обсебена от нечист дух, чу за него и като дойде, падна по очи в краката му.+ 26  Жената беше гъркиня и живееше във Финикия, която е в Сирия. Тя не спираше да го моли да изгони демона от дъщеря ѝ.+ 27  Но той ѝ каза: „Нека първо се нахранят децата, защото не е редно да се взема хлябът от децата+ и да се хвърля на кученцата.“+ 28  Тя обаче му отговори: „Да, Господарю, но нали кученцата под трапезата ядат трохите,+ падащи от малките деца.“+ 29  Тогава той ѝ отговори: „Понеже каза това, отиди си. Демонът излезе от дъщеря ти.“+ 30  И тя се върна вкъщи и намери+ детето си легнало в леглото, а демонът си беше отишъл. 31  И като излезе пак от областта на Тир, той мина през Сидон и стигна до Галилейското езеро, прекосявайки областта на Декапол*.+ 32  Там доведоха при него един глух мъж, който не можеше да говори, и го помолиха да положи ръце върху него.+ 33  И той отведе мъжа встрани от множеството, насаме, сложи пръстите си в ушите му и след като плю, докосна езика му.+ 34  И като погледна към небето,+ въздъхна+ дълбоко и му каза „Ефата“, тоест „Отвори се“. 35  И ушите му се отвориха,+ езикът му се развърза и той започна да говори нормално. 36  Тогава той им нареди да не казват на никого,+ но колкото повече им забраняваше, толкова повече говореха за това.+ 37  Те бяха смаяни+ и казаха: „Той върши всичко добре. Прави дори така, че глухите да чуват и немите да говорят.“+

Бележки под линия

Буквално: „покръствания“.
Виж Мт 17:21, бел. под линия.
Или: „Десетоградието“.