Марко 16:1-20

16  И когато съботата*+ вече беше минала, Мария Магдалина,+ Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоухания, за да отидат и да намажат тялото на Исус.+  И на първия ден+ от седмицата те дойдоха при гробницата много рано, когато слънцето изгря.+  И си говореха: „Кой ли ще ни отмести камъка от входа на гробницата?“  Но като погледнаха, видяха, че камъкът вече беше отместен, макар че беше много голям.+  Като влязоха в гробницата, видяха млад мъж, облечен в дълга бяла дреха, който седеше отдясно, и се уплашиха.+  Той им каза: „Не се плашете! Вие търсите Исус Назарянина, който беше прикован на стълб.+ Той беше възкресен,+ не е тук. Вижте мястото, където го бяха положили.+  А вие отидете и кажете на учениците му и на Петър: ‘Той отива преди вас в Галилея+ и там ще го видите, както ви каза.’“+  И те излязоха навън и побягнаха от гробницата, защото бяха обзети от страх и силно вълнение. И не казаха нищо на никого, защото се страхуваха.+ КРАТКО ЗАКЛЮЧЕНИЕ Някои късни ръкописи и преводи съдържат следното кратко заключение след Марко 16:8: Но те разказаха накратко на хората около Петър всичко, което им беше заповядано. И след това самият Исус изпрати чрез тях на изток и на запад святата и нетленна вест за вечното спасение. ДЪЛГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ Някои древни ръкописи (Александрийският кодекс, Ефремовият кодекс, Кодексът на Беза) и някои преводи (латинската „Вулгата“, Кюртъновият сирийски ръкопис, сирийската „Пешита“) добавят следното дълго заключение, което не се съдържа в Синайския кодекс, Ватиканския кодекс, Синайско–сирийския кодекс и Арменския превод:  След като възкръсна от мъртвите рано сутринта на първия ден от седмицата, той се появи първо пред Мария Магдалина, от която беше изгонил седем демони. 10  Тя отиде и съобщи на онези, които го бяха придружавали, понеже те скърбяха и плачеха. 11  Но като чуха, че той бил върнат към живот и че тя го била видяла, те не повярваха на това. 12  После той се появи в друг образ на двама от тях, които отиваха към селото, 13  и като се върнаха обратно, те съобщиха на останалите. Но те не повярваха и на тях. 14  По–късно обаче той се появи пред единайсетте, когато се бяха разположили край трапезата, и ги укори, заради това че им липсва вяра и упорстват в сърцата си, защото не повярваха на онези, които го бяха видели възкресен от мъртвите. 15  И той им каза: „Отидете по целия свят и проповядвайте добрата новина на цялото творение. 16  Който повярва и се покръсти, ще бъде спасен, но който не повярва, ще бъде осъден. 17  Освен това вярващите ще бъдат съпровождани от следните знамения: чрез моето име ще изгонват демони, ще говорят на езици, 18  с ръцете си ще хващат змии и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им навреди изобщо. И ще полагат ръце върху болни, и те ще оздравяват.“ 19  И като свърши да им говори, Господарят Исус беше взет на небето и седна отдясно на Бога. 20  Тогава те отидоха и проповядваха навсякъде, а Господарят им сътрудничеше и подкрепяше посланието със съпътстващи знамения.

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.