Марко 13:1-37

13  И като излизаше от храма, един от неговите ученици му каза: „Учителю, виж какви камъни и какви сгради!“+  Но Исус го попита: „Виждаш ли тези големи сгради?+ Камък върху камък няма да остане тук,+ всичко ще бъде съборено.“+  А когато седеше на Маслиновата планина, откъдето се виждаше храмът, Петър,+ Яков, Йоан и Андрей го попитаха насаме:+  „Кажи ни кога ще стане това и какъв ще бъде знакът, показващ кога ще завършат всички тези неща?“+  Тогава Исус започна да им говори: „Внимавайте някой да не ви заблуди.+  Мнозина ще дойдат в мое име и ще кажат ‘Аз съм Христос’, и ще заблудят много хора.+  Освен това когато чуете за войни на различни места, не се плашете, защото трябва да стане така, но това още не е краят.+  И народ ще се вдигне срещу народ и царство срещу царство,+ ще има земетресения+ на много места, ще има недостиг на храна.+ Това е началото на бедите*.+  Що се отнася до вас, внимавайте, защото хората ще ви предават на съдилища,+ ще ви бият в синагогите+ и ще бъдете изправяни пред управители и царе заради мене, за да им свидетелствате.+ 10  И първо трябва да бъде проповядвана добрата новина+ сред всичките народи.+ 11  И когато ви водят на съд, не се тревожете предварително какво ще говорите,+ но каквото ви е дадено в този миг, това говорете, защото няма вие да говорите, а светият дух.+ 12  Тогава брат ще предаде брат си на смърт, и баща — детето си,+ и децата ще се разбунтуват срещу родителите си и ще ги предадат на смърт,+ 13  и всички хора ще ви мразят заради моето име.+ Но който издържи до края,+ той ще бъде спасен.+ 14  А щом видите отвратителното нещо,+ което причинява опустошение,+ застанало където не бива да стои (нека четящият прояви проницателност),+ тогава онези в Юдея нека бягат към планините.+ 15  И който е на къщния покрив, нека не слиза долу, нито да влиза в къщата, за да вземе каквото и да било,+ 16  и който е на полето, нека не се връща, за да си вземе горната дреха.+ 17  Горко на жените, които са бременни или кърмят в онези дни!+ 18  Молете се това да не се случи през зимата,+ 19  защото през тези дни ще настъпи бедствие,+ каквото не е ставало от началото на света, който Бог създаде, до това време, и каквото няма да стане повече.+ 20  И ако Йехова+ не съкрати дните, няма да се спаси нито един човек*. Но заради онези,+ които е избрал,+ той ще съкрати дните.+ 21  Тогава ако някой ви каже ‘Ето, Христос е тук!’ или ‘Ето, там е!’,+ не вярвайте.+ 22  Защото ще се появят лъжливи христосовци и лъжливи пророци+ и ще вършат големи знамения и чудеса,+ за да отклонят от пътя дори и избраните, ако е възможно.+ 23  Вие обаче бъдете нащрек!+ Казах ви всичко предварително.+ 24  Но в онези дни, след бедствието, слънцето ще потъмнее, луната няма да дава светлината си, 25  звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.+ 26  Тогава ще видят Човешкия син,+ идващ в облаци с голяма сила и слава.+ 27  И той ще изпрати ангелите и ще събере своите избраници+ от четирите посоки, от края на земята до края на небето.+ 28  А от притчата за смокинята научете следното: когато клонките ѝ омекнат и пуснат листа, знаете, че лятото наближава.+ 29  Така и вие, щом видите да става това, знайте, че Човешкият син е близо, пред вратата.+ 30  Казвам ви истината, това поколение няма да премине, докато не станат всички тези неща.+ 31  Небето+ и земята ще преминат, но моите думи+ няма да преминат.+ 32  Никой не знае кога е този ден или час, нито небесните ангели, нито Синът, а само Бащата.+ 33  Бъдете нащрек, останете будни,+ защото не знаете кога ще дойде определеното време.+ 34  Това е както при един човек, който замина за чужбина+ и остави къщата си, като даде на своите роби власт над нея — на всекиго работата му, и нареди на вратаря да стои буден. 35  Затова стойте будни,+ защото не знаете кога ще си дойде господарят на къщата — дали вечерта*, или в полунощ*, дали когато пеят петлите*, или рано сутринта*,+ 36  та да не би, когато се върне внезапно, да ви намери заспали.+ 37  Каквото казвам на вас, казвам го и на всички: стойте будни.“+

Бележки под линия

Буквално: „родилните болки“.
Буквално: „никаква плът“.
Става дума за първата стража според гръцкото и римското разделяне на нощта, от залеза на слънцето до около 21 ч.
Става дума за втората стража според гръцкото и римското разделяне на нощта, от около 21 ч. до полунощ.
Става дума за третата стража според гръцкото и римското разделяне на нощта, от полунощ до около 3 ч. сутринта.
Става дума за четвъртата стража според гръцкото и римското разделяне на нощта, от около 3 ч. сутринта до изгрева на слънцето.