Малахия 4:1-6

4  „Ето, идва денят, който гори като пещ,+ и всички, които са самонадеяни и вършат неправедност, ще станат като стърнище.+ Денят, който идва, ще ги погълне — казва Йехова, Богът на небесните войнства — и няма да им остави нито корен, нито клонка.+  Над вас, които се боите от моето име, ще засияе слънцето на праведността+ и в лъчите* му ще има изцеление.+ Ще излезете и ще играете като угоени телета.“+  „Ще стъпчете неправедните, защото те ще станат като прах под краката ви в деня, когато предприема действия“+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства.  „Спомнете си закона, който дадох на служителя си Моисей на Хорив за целия Израил — всички наредби и заповеди.+  Ето, изпращам ви пророк Илия,+ преди да дойде великият и вдъхващ страх ден на Йехова.+  Той ще обърне сърцата на бащите към синовете и сърцата на синовете — към бащите, за да не дойда и да не поразя земята, като я обрека на унищожение.“+

Бележки под линия

Буквално: „крилата“.