Малахия 2:1-17

2  „Ето какво заповядвам на вас, свещеници!+  Ако не послушате+ и не вземете присърце+ това да отдадете слава на името ми+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства, — ще изпратя върху вас проклятие+ и ще прокълна благословиите ви.+ А и вече ги проклех, защото не вземате присърце заповедта ми.“  „Заради вас съсипвам посятото семе+ и ще хвърля в лицето ви изпражнения, изпражненията, останали след вашите празници, и вие ще бъдете хвърлени върху тях.  Тогава ще знаете, че ви изпратих тази заповед,+ за да остане в сила договорът+ ми с Леви“+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства.  „Моят договор беше с него, договор за живот и мир,+ и аз му давах тези неща, за да се бои от мене.+ Той се боеше от мене и поради моето име го обзе страх.+  Законът на истината беше в устата му+ и не беше намерена неправедност в устните му. Той ходеше с мене в мир и праведност+ и отклони мнозина от грях.+  Устните на свещеника трябва да пазят познанието и хората трябва да търсят закона от неговата уста,+ защото той е пратеник на Йехова, Богът на небесните войнства.+  Но вие се отклонихте от пътя.+ Заради вас законът стана препятствие за мнозина.+ Нарушихте договора, сключен с Леви+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. —  Затова ще ви направя презрени и унизени пред целия народ,+ понеже не се придържахте към моите пътища, а проявявахте пристрастие, като променяхте закона.“+ 10  „Нима нямаме всички един баща?+ Нима не сме създадени от един Бог?+ Тогава защо проявяваме невярност един към друг,+ като оскверняваме договора, сключен с прадедите ни?+ 11  Юда проявява невярност, в Израил и в Йерусалим се вършат отвратителни неща,+ защото Юда оскверни светостта на Йехова,+ която Той обича, и се ожени за дъщерята на чужд бог.+ 12  Йехова ще унищожи от шатрите на Яков всекиго, който постъпва така+ — онзи, който е буден, онзи, който отговаря, и онзи, който представя приноси+ пред Йехова, Богът на небесните войнства.“ 13  „И ето какво още вършите: заради вас олтарът на Йехова е покрит със сълзи, ридания и въздишки. Затова вече няма да погледна вашия принос, нито ще приема нещо от ръцете ви.+ 14  А вие питате: ‘Защо?’+ Защото Йехова е свидетел между тебе и жената на младостта ти,+ към която ти прояви невярност, макар че ти е съпруга — жената, с която си сключил договор.+ 15  Имаше и такъв, който не постъпи по този начин, и върху него беше това, което остана от Божия дух. И какво търсеше той? Божието потомство.+ А вие пазете духа си+ и нека никой не проявява невярност към жената на младостта си.+ 16  Защото аз мразя развода+ — казва Йехова, Богът на Израил — и онзи, който покрива дрехата си с насилие+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. — А вие пазете духа си и не бъдете неверни!+ 17  Изморявате Йехова с думите си+ и питате: ‘С какво го изморяваме?’ С това, че казвате ‘Всеки, който върши зло, е добър в очите на Йехова и му е угоден’+ или ‘Къде е Богът на справедливостта?’.“+

Бележки под линия