Малахия 1:1-14

1  Послание: Ето словото на Йехова+ за Израил, разкрито чрез Малахия:  „Обикнах ви“+ — казва Йехова. А вие питате: „Как проявяваш любовта си към нас?“+ „Нима Исав не беше брат на Яков?+ — казва Йехова. — Но обикнах Яков,+  а Исав+ намразих. Превърнах планините му в пустош+ и наследството му дадох на чакалите в пустинята.“+  „Едом* казва ‘Опустошени сме, но ще се върнем и ще построим отново разрушените места’, затова Йехова, Богът на небесните войнства,* казва: ‘Те ще строят, а аз ще събарям.+ И ще ги наричат „земя на злото“ и „народ, който Йехова осъди+ за безпределни времена“.  Ще видите това с очите си и ще кажете: „Нека Йехова бъде възвеличен по цялата земя на Израил!“’“+  „‘Синът почита баща си+ и слугата — господаря си.+ Ако съм баща,+ къде е почитта към мене?+ И ако съм Господар, къде е страхът+ от мене?’ — казва Йехова, Богът на небесните войнства, на вас, свещеници, които презирате името ми.+ ‘А вие питате: „Как проявяваме презрение към името ти?“’  ‘Като принасяте на олтара ми омърсен хляб.’+ ‘И още питате: „Как те омърсяваме?“’ ‘Като казвате: „Трапезата+ на Йехова е достойна за презрение.“+  И когато принасяте в жертва сляпо животно, казвате: „В това няма нищо лошо.“ И когато принасяте куцо или болно животно, казвате: „В това няма нищо лошо.“’“+ „Поднеси го на управителя си! Дали ще бъде доволен от тебе и дали ще те приеме благосклонно?“ — казва Йехова, Богът на небесните войнства.  „И сега, моля ви, умилостивете*+ Бога, за да прояви благоволение към нас.+ Понеже със своите ръце направихте всичко това. Ще приеме ли той благосклонно някого от вас?“ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. 10  „Кой от вас ще затвори вратите даром?+ Дори и огън няма да запалите даром на олтара ми.+ Не съм доволен от вас — казва Йехова, Богът на небесните войнства — и няма да приема приносите от ръцете ви.“+ 11  „От мястото на изгрева на слънцето до мястото на неговия залез името ми ще бъде велико сред народите,+ навсякъде ще бъде принасян жертвен дим+ и на моето име ще бъде принасян дар — чист дар,+ защото името ми ще бъде велико сред народите“+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства. 12  „Но вие ме осквернявате,+ като казвате: ‘Трапезата на Йехова е омърсена и приносите, дори храната върху нея, са достойни за презрение.’+ 13  И казвате ‘Колко е изморително това!’+ и се отнасяте с презрение към него — казва Йехова, Богът на небесните войнства. — Донасяте откраднатото, куцото и болното,+ донасяте го като дар. Нима ще приема приносите от ръцете ви?“+ — казва Йехова. 14  „Проклет да бъде измамникът, който, макар че има в стадото си здраво мъжко животно, дава обет и принася на Йехова животно с недостатък.+ Защото аз съм велик Цар+ — казва Йехова, Богът на небесните войнства — и името ми ще вдъхва страх сред народите.“+

Бележки под линия

Едом е другото име на Исав. Виж Би 25:30; 36:1.
Или: „Йехова Саваот“.
Буквално: „смекчете лицето на“.