Лука 3:1-38

3  През петнайсетата година от управлението на император Тиберий*, когато Понтий Пилат беше управител на Юдея, Ирод*+ беше областен владетел* на Галилея, а брат му Филип беше областен владетел на Итурея и Трахонитида, и Лисаний беше областен владетел на Авилиния,  в дните на главния свещеник Анна и на Каиафа,+ Йоан,+ Захариевият син, получи изявление от Бога в пустинята.+  И той обиколи цялата околност на река Йордан, като проповядваше покръстване в знак на разкаяние за прощаване на греховете,+  както е записано в книгата с думите на пророк Исаия: „Чуйте! Някой вика в пустинята: ‘Пригответе пътя за Йехова! Изправете пътищата пред него!+  Всяко дере трябва да бъде запълнено и всяка планина и всеки хълм да бъдат изравнени, завоите трябва да станат прави пътища, а неравните места — гладки пътища.+  И всички хора ще видят средството, чрез което Бог ще донесе спасение.’“+  И той казваше на множествата, които идваха при него, за да ги покръсти: „Вие, потомство на усойници,+ кой ви каза да бягате от идващия гняв?+  Затова давайте плодове, подходящи за вашето разкаяние*.+ И изобщо не си казвайте: ‘Авраам е нашият баща.’ Защото ви казвам, че Бог има силата от тези камъни да направи деца на Авраам.  А брадвата вече е допряла корените на дърветата, така че всяко дърво, което не дава добри плодове, ще бъде отсечено и хвърлено в огъня.“+ 10  И хората го питаха: „Тогава какво да правим?“+ 11  А той им отговаряше с думите: „Нека онзи, който има две ризи, ги подели с онзи, който няма нито една, и нека онзи, който има храна, направи същото.“+ 12  Дори и данъчни служители бяха дошли при него, за да ги покръсти. И те го попитаха: „Учителю, а ние какво да правим?“+ 13  Той им каза: „Не искайте нищо повече от определения данък.“+ 14  Също и някои войници го питаха: „А ние какво да правим?“ И той им каза: „Не угнетявайте никого, нито обвинявайте+ някого лъжливо, но се задоволявайте с определената ви заплата.“+ 15  И понеже хората бяха в очакване и всички размишляваха в сърцата си относно Йоан „Да не би той да е Христос*?“,+ 16  Йоан отговори на всички: „Аз ви покръствам с вода, но след мене идва онзи, който е по–силен от мене, и аз не съм достоен да развържа ремъците на сандалите му.+ Той ще ви покръсти със свети дух и с огън.+ 17  Лопатата за веене е вече в ръката му и той ще изчисти из основи хармана си и ще събере+ житото в хамбара си, а плявата+ ще изгори с огън,+ който не може да бъде угасен.“ 18  И той даде много други наставления и продължи да известява добрата новина на хората. 19  Но понеже изобличи областния владетел Ирод заради Иродиада, жената на брат му, и заради всичките зли дела, които беше извършил,+ 20  Ирод добави към всички тези злини и това, че хвърли Йоан в затвора.+ 21  И когато всички се покръстиха, Исус+ също се покръсти и като се молеше, небето+ се отвори 22  и светият дух, във вид на гълъб, слезе върху него, и от небето дойде глас: „Ти си моят любим Син. Аз те одобрявам.“+ 23  А когато Исус започна своята дейност,+ беше на около трийсет+ години и според общоприетото мнение бешесин+ на Йосиф,+син на Илий, 24  син на Матат,син на Леви,син на Мелхий,син на Яанай,син на Йосиф, 25  син на Мататия,син на Амос,син на Наум,син на Еслий,син на Нагей, 26  син на Маат,син на Мататия,син на Семеин,син на Йосех,син на Йода, 27  син на Йоанан,син на Риса,син на Зоровавел,+син на Салатиил,+син на Нирий, 28  син на Мелхий,син на Адий,син на Косам,син на Елмадам,син на Ир, 29  син на Исус*,син на Елиезер,син на Йорим,син на Матат,син на Леви, 30  син на Симеон,син на Юда,син на Йосиф,син на Йоанам,син на Елиаким, 31  син на Мелеа,син на Мена,син на Матата,син на Натан,+син на Давид,+ 32  син на Йесей,+син на Овид,+син на Вооз,+син на Салмон,+син на Наасон,+ 33  син на Аминадав,+син на Арний*,+син на Есрон,+син на Фарес,+син на Юда,+ 34  син на Яков,+син на Исаак,+син на Авраам,+син на Тара,+син на Нахор,+ 35  син на Серух,+син на Рагав,+син на Фалек,+син на Евер,+син на Сала,+ 36  син на Каинан*,син на Арфаксад,+син на Сим,+син на Ной,+син на Ламех,+ 37  син на Матусал,+син на Енох,+син на Яред,+син на Малелеил,+син на Каинан,+ 38  син на Енос,+син на Сит,+син на Адам,+син на Бога.

Бележки под линия

Или: „Тиверий“.
Буквално: „тетрарх“, управител на област, който бил представител на римския император.
Ирод Антипа, син на Ирод Велики.
Буквално: „промяна на ума (начина на мислене)“.
Или: „Помазаникът“, „Месията“. Виж Мт 2:4, бел. под линия.
Според някои древни ръкописи е Йосия.
Някои ръкописи изпускат Каинан в съгласие с Би 10:24; 11:12, 15 и 1Ле 1:18.