Лука 13:1-35

13  В същото време там имаше хора, които съобщиха на Исус за галилейците,+ чиято кръв Пилат смеси с кръвта на принесените от тях жертви.  А той им отговори с думите: „Мислите ли, че тези галилейци бяха по–големи грешници+ от всички други галилейци и затова пострадаха така?  Не, казвам ви! Но ако не се разкаете, всички вие също ще загинете.+  Или мислите, че онези осемнайсет души, върху които падна кулата в Силоам и ги уби, бяха по–големи грешници* от останалите жители на Йерусалим?  Не, казвам ви! Но ако не се разкаете, всички вие също ще загинете.“+  След това им разказа следната притча: „В лозето+ на един човек имаше посадена смокиня и той дойде да търси плодове на нея,+ но не намери нищо.+  Тогава каза на лозаря: ‘Вече трета година+ идвам да търся плодове на тази смокиня, но не намирам нищо. Отсечи я!+ Защо да заема мястото напразно?’  А той му отговори: ‘Господарю, остави я+ и тази година и аз ще я окопая и наторя,  и ако след това роди плодове, добре, но ако не роди, ще я отсечеш.’“+ 10  И в събота* той поучаваше в една синагога. 11  И ето, там имаше една жена, която вече осемнайсет години беше обсебена от демон+ и поради това беше болна, така че беше свита на две и изобщо не можеше да се изправи. 12  Като я видя, Исус се обърна към нея и ѝ каза: „Жено, освободена+ си от своята болест.“ 13  И той положи ръце върху нея, и тя веднага се изправи+ и започна да прославя Бога. 14  Тогава, възмутен от това, че Исус лекува в събота, председателят на синагогата каза на хората: „Шест дни има, през които трябва да се работи,+ така че елате тогава, за да бъдете излекувани, а не в съботен ден.“+ 15  Но в отговор Господарят му каза: „Лицемери,+ кой от вас в събота няма да отвърже бика си или магарето си от мястото му в обора и да го изведе на водопой?+ 16  Нима тогава не беше редно тази жена, която е дъщеря на Авраам+ и която Сатана държеше в плен цели осемнайсет години, да бъде освободена от плена в съботен ден?“ 17  И когато каза тези думи, всички негови противници се засрамиха,+ а множеството се радваше на всички славни дела, които той извърши.+ 18  После продължи с думите: „На какво прилича Божието царство и с какво да го сравня?+ 19  То е като синапено зрънце, което един човек взе и посади в градината си, и то порасна и стана дърво, и птиците, които са в небето,+ се заселиха по клоните му.“+ 20  И отново каза: „С какво да сравня Божието царство? 21  То е като квас, който една жена взе и замеси* в три големи мери* брашно, докато цялото количество не се закваси.“+ 22  И той продължи своя път към Йерусалим, като вървеше от град на град и от село на село и поучаваше.+ 23  А един човек го попита: „Господарю, малко ли са онези, които ще бъдат спасени?“+ Той им каза: 24  „Напрягайте+ всичките си сили, за да влезете през тясната врата,+ защото, казвам ви, мнозина ще се опитват да влязат, но няма да могат.+ 25  Щом стопанинът вече е станал и е заключил вратата, вие ще стоите отвън и ще чукате на вратата, казвайки: ‘Господине, отвори ни.’+ Но той ще ви отговори с думите: ‘Не ви познавам.’+ 26  Тогава ще кажете: ‘Ядохме и пихме пред тебе и ти поучаваше по нашите главни улици.’+ 27  А той ще отговори: ‘Не ви познавам. Махнете се от мене всички вие, които постъпвате неправедно!’+ 28  Там ще плачете и ще скърцате със зъби,+ щом видите Авраам, Исаак, Яков и всичките пророци в Божието царство,+ а себе си — изхвърлени навън. 29  И от източните краища и от западните краища, от север и от юг+ ще дойдат хора и ще се разположат на трапезата в Божието царство.+ 30  И ето, някои от последните ще станат първи, а от първите — последни.“+ 31  В същото време при него дойдоха някои фарисеи и му казаха: „Излез и си отиди оттук, защото Ирод* иска да те убие.“ 32  А той им отвърна: „Отидете и кажете на тази лисица:+ ‘Ето, днес и утре ще изгонвам демони и ще лекувам, а на третия ден ще съм готов.’ 33  Но днес и утре, и вдругиден трябва да продължа по пътя си, защото не може пророк да бъде убит вън от Йерусалим.+ 34  Йерусалиме, Йерусалиме, отнемащ живота+ на пророците и убиващ с камъни+ изпратените при тебе, колко пъти исках да събера децата ти, както квачката събира пиленцата под крилата си,+ но вие не искахте!+ 35  Ето, този дом*+ бива изоставен и предаден на вас. Казвам ви, няма да ме видите повече до времето, когато ще кажете: ‘Благословен е този, който идва в името на Йехова!’“+

Бележки под линия

Буквално: „длъжници“.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „три сати“. Виж Приложение № 16.
Буквално: „скри“.
Виж Лу 3:1, бел. под линия.
Буквално: „вашият дом“, тоест храмът.