Левит 9:1-24

9  И ето, на осмия ден+ Моисей повика Аарон, синовете му и старейшините на Израил.  После каза на Аарон: „Вземи за себе си едно теле като принос за грях+ и един овен като принос за изгаряне,+ без недостатък, и ги представи пред Йехова.+  А на синовете на Израил кажи следното: ‘Вземете като принос за грях един козел,+ а като принос за изгаряне едно теле и един млад овен,+ едногодишни, без недостатък,  също и един бик и един овен като жертви на общението,+ за да ги принесете в жертва пред Йехова, както и зърнен принос,+ замесен с маслиново масло, защото днес Йехова ще ви се яви.’“+  И те донесоха пред шатъра на събранието това, което Моисей беше заповядал да донесат. Тогава цялото множество на Израил се приближи и застана пред Йехова.+  И Моисей каза: „Ето това заповядва Йехова да направите, за да се яви славата на Йехова пред вас.“+  Тогава Моисей каза на Аарон: „Приближи се до олтара и принеси своя принос за грях+ и своя принос за изгаряне, и извърши обреда за изкупление+ за себе си и за своя дом. След това принеси приноса за народа+ и извърши обреда за изкупление+ за него, точно както заповяда Йехова.“  И Аарон веднага се приближи до олтара и закла телето, което беше взел като принос за грях за себе си.+  След това синовете на Аарон му донесоха кръвта+ и като потопи пръста си в кръвта,+ той намаза с нея роговете на олтара,+ а останалата кръв изля в подножието на олтара. 10  И от приноса за грях той изгори върху олтара+ тлъстината,+ бъбреците и тлъстината, която покрива черния дроб, точно както Йехова беше заповядал на Моисей. 11  А месото и кожата изгори в огън извън стана.+ 12  После Аарон закла животното, което беше принос за изгаряне, а Аароновите синове му подадоха кръвта и той поръси с нея олтара от всички страни.+ 13  Те му подадоха и нарязаното на части животно, което беше принос за изгаряне, заедно с главата, и той го изгори на олтара.+ 14  След това Аарон изми червата и краката и ги изгори на олтара върху приноса за изгаряне.+ 15  После той принесе приноса за народа:+ взе козела, определен за народа като принос за грях, закла го и го принесе като принос за грях, също като първия принос. 16  След това взе приноса за изгаряне и го принесе според обичайния обред.+ 17  После той принесе зърнения принос,+ като взе една шепа от него и я изгори на олтара до сутрешния принос за изгаряне.+ 18  След това той закла бика и овена, които бяха жертва на общението+ за народа. После синовете на Аарон му подадоха кръвта и той поръси с нея олтара от всички страни.+ 19  А тлъстината+ от бика, тлъстата опашка+ от овена, тлъстината, която покрива червата, бъбреците и тлъстината, която покрива черния дроб, 20  тази тлъстина те поставиха върху гърдите,+ след което той изгори тлъстината върху олтара. 21  Но гърдите и десния бут Аарон залюля напред–назад като залюлян принос+ пред Йехова, точно както беше заповядал Моисей. 22  Тогава Аарон издигна ръцете си към народа и го благослови,+ и понеже беше свършил с принасянето на приноса за грях, приноса за изгаряне и жертвите на общението, слезе оттам.+ 23  Накрая Моисей и Аарон влязоха в шатъра на събранието, после излязоха и благословиха народа.+ Тогава славата на Йехова+ се яви пред целия народ. 24  И изпратен от Йехова огън дойде+ и изгори приноса за изгаряне и тлъстината върху олтара. Когато видяха това, всички израилтяни извикаха радостно и паднаха по очи.+

Бележки под линия