Левит 8:1-36

8  И Йехова каза още на Моисей:  „Вземи Аарон и синовете му заедно с него,+ а също и дрехите,+ маслото за помазване,+ бика, който е принос за грях,+ двата овена и панера с безквасните хлябове,+  и свикай цялото множество на Израил+ при входа на шатъра на събранието.“+  И Моисей направи точно както му беше заповядал Йехова, и цялото множество на Израил се събра при входа+ на шатъра на събранието.  Тогава Моисей каза на израилтяните: „Ето какво заповяда да се направи Йехова.“+  И Моисей доведе Аарон и синовете му и им нареди да се измият+ с вода.+  След това той даде на Аарон да облече дългата риза+ и го препаса с пояса,+ после му даде да облече горната дреха без ръкави,+ сложи му ефода+ и го препаса с пояса+ на ефода, като го завърза здраво около него.  След това му сложи нагръдника+ и в нагръдника постави урим и тумим*.+  После сложи на главата му тюрбана+ и отпред върху тюрбана привърза блестящата плочка от злато, светият знак за отдаването на Бога*,+ точно както Йехова беше заповядал на Моисей. 10  След това Моисей взе маслото за помазване и помаза светия шатър+ и всичко, което беше в него, и ги освети. 11  После той поръси с него седем пъти върху олтара и така помаза олтара+ и всичките му принадлежности, както и големия съд с вода за миене, заедно с поставката му, за да ги освети. 12  Накрая той изля от маслото за помазване върху главата на Аарон и го помаза, за да го освети.+ 13  После Моисей доведе синовете на Аарон+ и им даде да облекат дългите ризи, препаса ги с поясите+ и уви тюрбаните около главите им,+ точно както Йехова беше заповядал на Моисей. 14  Тогава той доведе бика,+ който беше принос за грях, и Аарон и синовете му сложиха ръцете си върху главата на бика,+ който беше принос за грях. 15  И Моисей закла бика,+ взе от кръвта+ и я намаза с пръста си по роговете от всички страни на олтара и очисти олтара от грях, а останалата кръв изля в подножието на олтара и така го освети, за да извърши върху него обреда за изкупление.+ 16  След това Моисей взе всичката тлъстина, която покрива червата, тлъстината, която покрива черния дроб, и двата бъбрека с тлъстината, която е върху тях, и ги изгори върху олтара.+ 17  А бика и кожата му, месото му и изпражненията му изгори в огън извън стана,+ точно както Йехова беше заповядал на Моисей. 18  След това той доведе овена, който беше принос за изгаряне, и Аарон и синовете му сложиха ръце върху главата на овена.+ 19  После Моисей го закла и поръси с кръвта му олтара от всички страни.+ 20  И Моисей наряза овена на части+ и изгори главата, частите и лойта. 21  Моисей изми червата и краката с вода и изгори целия овен върху олтара.+ Това беше принос за изгаряне, успокоителна миризма.+ Това беше жертва, принесена чрез огън пред Йехова, точно както Йехова беше заповядал на Моисей. 22  После той доведе втория овен, овенът, който беше принос за назначаване на свещеническа служба,+ и Аарон и синовете му сложиха ръцете си върху главата на овена. 23  След това Моисей го закла, взе от кръвта му и намаза с нея долната част на дясното ухо на Аарон, палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак.+ 24  След това Моисей доведе синовете на Аарон и намаза с кръвта долната част на дясното ухо на всеки един от тях, палеца на дясната ръка на всеки един от тях и палеца на десния крак на всеки един от тях. А с останалата кръв Моисей поръси олтара от всички страни.+ 25  После той взе тлъстината, тлъстата опашка, всичката тлъстина, която покрива червата,+ тлъстината, която покрива черния дроб, двата бъбрека с тлъстината, която е върху тях, и десния бут.+ 26  И Моисей взе един от безквасните краваи,+ един от краваите, замесени с маслиново масло,+ и една от тънко разточените питки+ от панера с безквасните хлябове, който стои пред Йехова, и ги сложи върху тлъстината и десния бут на овена. 27  После той сложи всичко това в ръцете на Аарон и на синовете му и ги залюля напред–назад като залюлян принос пред Йехова.+ 28  Тогава Моисей ги взе от ръцете им и ги изгори върху олтара, върху приноса за изгаряне.+ Това беше жертва, принесена за назначаване на свещеническа служба,+ за успокоителна миризма,+ жертва, принесена чрез огън пред Йехова.+ 29  И Моисей взе гърдите+ и ги залюля напред–назад като залюлян принос пред Йехова.+ Това остана за Моисей като дял+ от овена, който беше принос за назначаване на свещеническа служба, точно както Йехова беше заповядал на Моисей. 30  След това Моисей взе от маслото за помазване+ и от кръвта, която беше върху олтара, и поръси с тях Аарон и дрехите му, и неговите синове, които бяха с него, и техните дрехи. Така той освети+ Аарон и дрехите му, и неговите синове, които бяха с него, и техните дрехи.+ 31  После Моисей каза на Аарон и на синовете му: „Пред входа на шатъра на събранието сварете+ месото и там го яжте,+ яжте и хляба от панера с приноса за назначаване на свещеническа служба, точно както ми беше заповядано с думите: ‘Аарон и синовете му нека да го ядат!’ 32  Каквото остане от месото и от хляба, го изгорете в огън.+ 33  Седем дни не бива да се отдалечавате от входа на шатъра на събранието,+ докато не изминат дните на вашето назначаване на свещеническа служба, защото ще бъдат необходими седем дни, за да получите власт* да служите като свещеници.+ 34  Йехова заповяда да бъде направено това, което се прави днес, за да се извърши обред за изкупление за вас.+ 35  Седем дни стойте при входа на шатъра на събранието,+ денем и нощем, и изпълнете определената от Йехова задължителна стража,+ за да не умрете. Защото така ми е заповядано.“ 36  И Аарон и синовете му направиха всичко, което Йехова беше заповядал чрез Моисей.

Бележки под линия

Виж Из 28:30, бел. под линия.
Виж Из 29:6, бел. под линия.
Буквално: „за да бъде напълнена ръката ви“. Виж Из 28:41, бел. под линия. Сравни Ев 5:9, бел. под линия.