Левит 5:1-19

5  Ако някой*+ съгреши в това, че е чул изречено пред всички проклятие,+ но не съобщава+ за онова, на което е бил свидетел, което е видял или за което знае нещо, този човек ще отговаря за прегрешението си.  Или ако някой докосне нещо нечисто — умряло нечисто диво животно или умряло нечисто домашно животно, или умряло нечисто създание от онези, от които гъмжи навсякъде,+ — дори и да не знае за това,+ пак е нечист* и е виновен.+  Или ако докосне нечистота, произлизаща от някой човек, каквато и да е нечистота,+ която би го направила нечист, дори и да не знае за нея и след това разбере, той е виновен.  Или ако някой, изричайки необмислени думи+ с устата си, се закълне, че ще извърши зло+ или добро, във връзка с каквото и да било, за което човек може да изрече необмислена клетва,+ дори и да не съзнава последствията от това, а после научи за тях, той е виновен.  И ако той се провини в някое от тези неща, нека си признае+ в какво е сгрешил.  И нека донесе пред Йехова принос за вина+ заради греха, който е извършил, и нека това бъде женско животно от дребния рогат добитък — женско+ агне или яре, като принос за грях. И нека свещеникът извърши обред за изкупление на неговия грях.+  Ако обаче той не може да осигури овца,+ нека донесе пред Йехова две гургулици+ или два млади гълъба като принос за вина за греха, който е извършил — едната птица като принос за грях,+ другата като принос за изгаряне.  И нека ги донесе при свещеника, който да представи първата птица като принос за грях и да пречупи шията ѝ,+ но да не откъсва главата ѝ напълно.  И нека с малко от кръвта на приноса за грях той поръси стената на олтара, а останалата кръв нека остави да изтече в подножието на олтара.+ Това е принос за грях. 10  Другата птица нека бъде представена като принос за изгаряне според обичайния обред за това.+ И нека свещеникът извърши обред за изкупление на греха,+ който този човек е извършил, и ще му бъде простено.+ 11  Но ако този човек няма средства+ за две гургулици или два млади гълъба, тогава нека донесе като принос за греха, който е извършил, една десета част от ефа+ фино смляно брашно като принос за грях. Не бива да го полива с маслиново масло+ и да добавя ливан върху него, защото това е принос за грях.+ 12  Нека той го донесе при свещеника и свещеникът нека загребе с шепата си част от него, която да служи като напомняне+ за целия принос, и нека я изгори на олтара върху жертвите, принесени чрез огън пред Йехова.+ Това е принос за грях.+ 13  Нека свещеникът извърши обред за изкупление на греха,+ който този човек е извършил, за който и да е от тези грехове, и така нека му бъде простено. А онова, което остане от приноса, нека бъде за свещеника,+ както е и при зърнения принос.’“ 14  И Йехова продължи да говори на Моисей, като каза: 15  „Ако някой прояви невярност, като съгреши неволно срещу светите неща на Йехова,+ нека като принос за вина+ пред Йехова доведе овен от стадото, без недостатък, според определената в сикли сребро стойност,+ според светия сикъл*, като принос за вина. 16  Нека да даде обезщетение за греха, който е извършил срещу святото място, и да добави към него една пета+ от стойността му. Нека го даде на свещеника, за да може свещеникът да извърши обред за изкупление+ за него чрез овена, който е принос за вина, и ще му бъде простено.+ 17  И ако някой съгреши, като извърши някое от нещата, за които Йехова заповядва да не бъдат правени, макар и да го е направил неволно,+ той е виновен и ще отговаря за прегрешението си.+ 18  Нека доведе при свещеника овен от стадото, без недостатък, според определената стойност, като принос за вина.+ И нека свещеникът извърши обред за изкупление на грешката,+ която този човек е направил неволно и без да съзнава, и ще му бъде простено.+ 19  Това е принос за вина. Той наистина е виновен+ пред Йехова.“

Бележки под линия

Буквално: „някоя душа“. Също във 2, 4, 15 и 17 стих.
Нечист във връзка с поклонението, обредна нечистота.
Виж Из 30:13, бел. под линия.