Левит 4:1-35

4  И Йехова каза още на Моисей тези думи:  „Говори на синовете на Израил и им кажи следното: ‘Когато някой*+ съгреши неволно,+ като направи нещо, което Йехова е заповядал да не се прави, тогава:  Ако свещеникът, който е помазан,+ сгреши+ и с това донесе вина върху целия народ, тогава нека за греха,+ който е извършил, принесе на Йехова млад бик без недостатък като принос за грях.  И нека доведе бика при входа на шатъра на събранието+ пред Йехова, нека сложи ръката си върху главата на бика+ и нека заколи бика пред Йехова.  И нека свещеникът, който е помазан,+ вземе малко от кръвта на бика и я внесе в шатъра на събранието.  И нека свещеникът потопи пръста си+ в кръвта и поръси с нея седем пъти+ пред Йехова, пред завесата на святото място.  И нека свещеникът намаже с малко от кръвта роговете+ на олтара за изгаряне на благоуханен тамян пред Йехова в шатъра на събранието, а останалата кръв на бика нека излее в подножието+ на олтара за приноса за изгаряне, който е при входа на шатъра на събранието.  А що се отнася до всичката тлъстина на бика, който е принос за грях, нека бъде извадена от бика тлъстината, която покрива червата, всичката тлъстина, която е върху червата,+  и двата бъбрека с тлъстината, която е върху тях и върху слабините. И нека заедно с бъбреците бъде извадена и тлъстината, която покрива черния дроб.+ 10  Нека това бъде същото като изваденото от бика, който е жертва на общението.+ И свещеникът нека изгори тези неща върху олтара за приноса за изгаряне.+ 11  Но що се отнася до кожата на бика, месото заедно с главата и краката му, и червата заедно с изпражненията му,+ 12  нека целият бик бъде изнесен извън стана+ на чисто място, там, където се изсипва мазната пепел,+ и нека бъде изгорен върху дърва.+ Нека бъде изгорен там, където се изсипва мазната пепел. 13  И ако цялото множество на Израил извърши грешка,+ но хората от сбора* не съзнават, че са направили някое от нещата, за които Йехова заповядва да не бъдат правени, и така са си навлекли вина,+ 14  то когато грехът, който са извършили, престъпвайки тази заповед, бъде изявен,+ тогава нека сборът принесе млад бик като принос за грях, като го доведе пред шатъра на събранието. 15  И нека пред Йехова старейшините на сбора на Израил сложат ръцете си върху главата на бика+ и бикът нека бъде заклан пред Йехова. 16  Тогава нека свещеникът, който е помазан,+ внесе малко от кръвта на бика в шатъра на събранието.+ 17  И нека пред Йехова свещеникът потопи пръста си в кръвта и поръси с нея седем пъти пред завесата.+ 18  И нека с малко от кръвта свещеникът намаже роговете на олтара,+ който е пред Йехова в шатъра на събранието, и останалата кръв нека излее в подножието на олтара за приноса за изгаряне,+ който е при входа на шатъра на събранието. 19  Нека всичката тлъстина от бика бъде извадена и изгорена върху олтара.+ 20  И нека с този бик бъде направено същото, каквото и с другия бик, който е принос за грях. Нека с него бъде направено така. Нека свещеникът извърши за хората обреда за изкупление+ и ще им бъде простено. 21  И нека бикът да бъде изнесен извън стана, и нека бъде изгорен, точно както е изгорен и първият бик.+ Това е принос за грях за сбора.+ 22  Ако съгреши някой от предводителите+ и неволно извърши някое от нещата, за които Йехова, неговият Бог, заповядва да не бъдат правени,+ и така си навлече вина, 23  или ако грехът, който е извършил, престъпвайки тази заповед, бъде изявен пред него,+ тогава нека той принесе като дар мъжко+ яре без недостатък. 24  И нека той сложи ръката си върху главата+ на ярето и го заколи на мястото, където се колят приносите за изгаряне пред Йехова.+ Това е принос за грях.+ 25  И нека свещеникът вземе с пръста си малко от кръвта на животното, което е принос за грях, и намаже роговете+ на олтара за приноса за изгаряне, и нека излее останалата кръв в подножието на олтара за приноса за изгаряне. 26  И нека изгори всичката тлъстина на това животно, точно както се изгаря тлъстината на жертвата на общението.+ Нека свещеникът извърши за него обред за изкупление на неговия грях+ и ще му бъде простено. 27  А ако някой от народа на земята съгреши неволно, като извърши нещо от онова, което Йехова заповядва да не бъде вършено, и така си навлече вина,+ 28  или ако грехът, който е извършил, бъде изявен пред него, тогава нека той принесе като дар женско+ яре без недостатък за греха, който е извършил. 29  И нека той сложи ръката си върху главата на животното,+ което е принос за грях, и го заколи на същото място, на което се коли приносът за изгаряне.+ 30  И нека свещеникът вземе с пръста си малко от кръвта на животното и намаже с нея роговете+ на олтара за приноса за изгаряне, и нека излее останалата кръв в подножието на олтара.+ 31  И нека бъде извадена всичката тлъстина,+ точно както бива изваждана тлъстината от жертвата на общението.+ И нека свещеникът я изгори на олтара като успокоителна миризма за Йехова.+ Нека свещеникът извърши за него обред за изкупление и ще му бъде простено.+ 32  Но ако той иска този дар, който донася като принос за грях, да бъде агне,+ нека донесе женско агне без недостатък.+ 33  И нека сложи ръката си върху главата на животното, което е принос за грях, и го заколи като принос за грях на мястото, където се коли приносът за изгаряне.+ 34  И нека свещеникът вземе с пръста си малко от кръвта на животното, което е принос за грях, и намаже с нея роговете на олтара за приноса за изгаряне,+ и нека излее останалата кръв в подножието на олтара. 35  И нека бъде извадена всичката тлъстина, точно както бива изваждана тлъстината на младия овен, принасян като жертва на общението. И нека свещеникът изгори всички тези неща на олтара върху жертвите, принасяни чрез огън пред Йехова.+ Нека свещеникът извърши обред за изкупление на греха,+ който този човек е извършил, и ще му бъде простено.+

Бележки под линия

Буквално: „някоя душа“. Също в 27 стих.
На еврейски: „каха̀л“. Виж Из 12:6, бел. под линия.