Левит 25:1-55

25  И Йехова продължи да говори на Моисей на Синайската планина, като каза:  „Кажи на синовете на Израил следното: ‘Когато влезете в земята, която ви давам,+ земята трябва да спазва събота*, посветена на Йехова.+  Шест години засявай нивата си със семе, шест години подрязвай лозето си и събирай плодовете на земята.+  Но седмата година нека бъде събота, пълна почивка за земята,+ събота, посветена на Йехова. Не засявай семе в нивата си и не подрязвай лозето си.  Недей да жънеш онова, което израсне от разпилените при предишната жетва зърна, и недей да прибираш гроздето от неподрязаните лозя. Тази година е за пълна почивка на земята.  Каквото роди земята през съботата си, то ще ви бъде за храна — за тебе, за роба ти, за робинята ти, за наемния работник, когото си наел, и за заселника, който се е заселил при тебе, за пришелците, които живеят при тебе,  за домашните ти животни и за дивите животни, които живеят в твоята земя. Всичко, каквото роди земята, ще бъде за храна.  Преброй седем съботни години, седем пъти по седем години, и така времето на седемте съботни години ще е равно на четирийсет и девет години.  А в седмия месец, на десетия ден от този месец,+ заповядай да се чуе силен звук на рог.+ На Деня на изкуплението+ нека по цялата ви земя се чуе звукът на рога. 10  И осветете петдесетата година и разгласете освобождение* из земята за всичките ѝ жители.+ Това ще е юбилейна година*+ за вас. И нека всеки от вас се върне в земята, която е неговият дял, и нека всеки се върне при семейството си.+ 11  Нека петдесетата година бъде за вас юбилейна година.+ Не засявайте семе, нито жънете онова, което е пораснало в тази земя от разпилените зърна, нито прибирайте гроздето от неподрязаните лозя.+ 12  Защото това е юбилейна година. Нека тя бъде свята за вас. Можете да ядете от нивата онова, което роди земята.+ 13  През тази юбилейна година нека всеки се върне в земята, която е неговият дял.+ 14  Когато продавате нещо на своя ближен или когато купувате нещо от ръката на ближния си, недейте да се ощетявате един другиго.+ 15  Според броя на годините след юбилейната година купувай от ближния си, а той нека ти продава според броя на годините, в които ще събираш реколта.+ 16  Колкото повече години има дотогава, толкова по–висока цена за продаване ще определи той,+ и колкото по–малко години има дотогава, толкова повече ще намали той цената, защото всъщност ти продава броя на реколтите. 17  Никой от вас да не ощетява своя ближен.+ Бойте се от своя Бог,+ защото аз съм Йехова, вашият Бог.+ 18  Постъпвайте според моите постановления и спазвайте и изпълнявайте моите съдебни решения. Тогава ще живеете в безопасност в тази земя.+ 19  И земята ще дава плода си+ и вие ще ядете до насита и ще живеете в безопасност в нея.+ 20  Но ако попитате „Какво ще ядем през седмата година, когато няма нито да сеем, нито да прибираме реколтата?“,+ 21  тогава знайте, че през шестата година ще ви изпратя благословията си и земята ще даде реколта за три години.+ 22  И през осмата година ще засеете семе и ще ядете от старата реколта до деветата година. Докато стане нейната реколта, ще ядете от старата. 23  Така че земята не бива да бъде продавана за постоянно,+ защото земята е моя+ и за мене вие сте пришелци и заселници.+ 24  И в цялата земя, която притежавате, трябва да признавате правото за откупуване на земята.+ 25  Ако някой твой брат обеднее и трябва да продаде част от земята си, нека дойде негов близък роднина, който може да го откупи, и нека откупи онова, което неговият брат е продал.+ 26  А ако няма кой да откупи продаденото и този човек сам успее да спечели средства и придобие достатъчно, за да го откупи, 27  нека преброи годините, изминали, откакто е продал имота си, и нека върне на човека, на когото е продал земята си, каквото остава от стойността. И тогава нека се върне в земята си.+ 28  Но ако този човек не успее да намери достатъчно средства, за да плати на онзи, който е купил земята му, продаденото нека да остане в ръката на купувача до юбилейната година.+ А през юбилейната година нека продаденото му бъде върнато и нека той се върне в земята, която е неговият дял.+ 29  Ако някой продаде къща за живеене в укрепен със стена град, правото да я откупи важи, докато не изтече една година от продажбата. Неговото право на откупуване+ важи една цяла година. 30  Но ако той не я откупи, преди да изтече една година, къщата, която се намира в укрепен със стена град, става постоянна собственост на купувача и на неговите потомци. Тя няма да бъде връщана през юбилейната година. 31  Нека обаче къщите, които се намират в незащитени от стена селища, се смятат за имот в полето. Правото за откупуване+ на такава къща продължава да важи и тя трябва да бъде върната през юбилейната година.+ 32  Що се отнася до градовете на левитите,+ правото левитите да откупуват къщите в своите градове ще важи до безпределни времена.+ 33  И ако имотът на някой левит не е откупен, къщата, продадена в града, в който е делът на този човек, също трябва да бъде върната през юбилейната година,+ защото къщите в градовете на левитите са техният дял сред синовете на Израил.+ 34  Освен това и полските пасища+ около техните градове не бива да бъдат продавани, защото са собственост на левитите до безпределни времена. 35  Ако твоят брат, който е близо до тебе, обеднее и няма средства,+ трябва да му помогнеш,+ като на пришелец или заселник,+ за да живее с тебе. 36  Недей да търсиш лихва или печалба от него,+ бой се от своя Бог!+ Нека твоят брат живее с тебе. 37  Не му давай пари назаем с лихва+ и не му давай храна срещу печалба. 38  Аз съм Йехова, вашият Бог, който ви изведе от Египет, за да ви даде ханаанската земя+ и да ви бъде Бог.+ 39  Ако твоят брат, който е близо до тебе, обеднее и е принуден да ти се продаде,+ не го карай да ти служи като роб.+ 40  Нека бъде за тебе като наемен работник,+ като заселник. Нека ти служи до юбилейната година. 41  След това го освободи да си тръгне заедно със синовете си и нека се върне при семейството си и при дела на своите прадеди.+ 42  Защото израилтяните са мои роби, аз ги изведох от Египет.+ Не бива да продават себе си, както се продава роб. 43  Не го потискай и не бъди жесток към него,+ а се бой от своя Бог!+ 44  Твоят роб и твоята робиня нека бъдат от другите народи, живеещи около вас — от тях можеш да купиш роб или робиня. 45  Също така можеш да купиш роби и от синовете на заселниците, които живеят сред вас,+ от тях и от семействата им и децата им, които живеят с вас и които те са родили във вашата земя. И те нека бъдат ваша собственост. 46  Можете да ги предавате като наследство на синовете си, за да ги наследят като собственост до безпределни времена.+ Тях можете да използвате като работници, но своите братя, синовете на Израил, не потискайте и не се отнасяйте жестоко един към друг.+ 47  Ако обаче някой пришелец или заселник, който живее при тебе, забогатее, а твоят брат, който е близо до него, обеднее и е принуден да продаде себе си на пришелеца или заселника, който живее при тебе, или на някого от семейството на пришелеца, 48  то след като се е продал,+ той има право да бъде откупен.+ Някой от неговите родни братя може да го откупи.+ 49  Или може да го откупи неговият чичо или синът на чичо му, или друг негов кръвен роднина,+ някой от рода му, може да го откупи. Или ако самият той забогатее, тогава може сам да се откупи.+ 50  Нека той пресметне заедно със своя купувач времето от годината на продажбата до юбилейната година,+ и цената, за която е продаден, нека съответства на броя на тези години.+ Докато живее при него, нека бъде смятан за наемен работник.+ 51  Ако остават много години, нека се откупи, като даде съответстваща на тях цена от парите за продажбата си. 52  Но ако остават малко години до юбилейната година,+ нека той сам пресметне цената. Трябва да плати за откупуването си цена, която съответства на оставащите години. 53  Господарят му нека се отнася към него като към работник,+ когото наема всяка година. Не бива да позволяваш господарят му да го потиска и да се отнася жестоко към него.+ 54  Но ако той не може да се откупи при тези условия, тогава през юбилейната година трябва да бъде освободен+ заедно със синовете си. 55  Защото синовете на Израил са мои роби. Те са мои роби+ и аз ги изведох от Египет.+ Аз съм Йехова, вашият Бог.+

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
Или: „пускане на робите“.
Или: „юбилей“, „година на освобождение“.