Левит 24:1-23

24  И Йехова каза на Моисей:  „Заповядай на синовете на Израил да ти носят чисто масло от счукани маслини за осветление,+ за да бъде пален светилникът постоянно.+  Нека пред завесата, отделяща ковчега на свидетелството в шатъра на събранието, Аарон се грижи постоянно за светилника, за да гори той от вечерта до сутринта пред Йехова. Това е постановление до безпределни времена за вас и за вашите потомци.  Нека Аарон се грижи постоянно+ за съдинките+ върху светилника+ от чисто злато пред Йехова.  Вземи фино смляно брашно и изпечи от него дванайсет кравая. Всеки кравай нека е омесен от две десети части от една ефа брашно.  Нареди ги един върху друг на две места, по шест във всяка купчинка,+ върху масата от чисто злато пред Йехова.+  И върху всяка купчинка сложи ливан без примеси, който да бъде като напомняне за хляба,+ жертва, принесена чрез огън пред Йехова.  Всеки съботен ден нека краваите бъдат нареждани пред Йехова.+ Това е договор до безпределни времена със синовете на Израил.  Нека те бъдат за Аарон и за неговите синове+ и нека те ги ядат на свято място,+ защото това е много свято сред жертвите, принесени чрез огън пред Йехова, и принадлежи на свещеника. Това е наредба до безпределни времена.“ 10  А синът на една израилтянка, който обаче имаше баща египтянин,+ излезе от шатъра си и отиде сред синовете на Израил. И синът на израилтянката и един израилтянин започнаха да се бият+ в стана. 11  И синът на израилтянката започна да хули името на Бога+ и да го проклина.+ Затова го заведоха при Моисей.+ А майка му се казваше Селомит и беше дъщеря на Даври от племето на Дан. 12  И го поставиха под стража,+ докато не им бъде дадено ясно указание, изречено от Йехова.+ 13  И Йехова каза на Моисей: 14  „Изведи извън стана+ онзи, който изричаше проклятия, и нека всички, които са го чули, да сложат ръцете си+ върху главата му, и нека цялото множество израилтяни го убие с камъни.+ 15  А ти кажи на синовете на Израил следното: ‘Ако някой прокълне своя Бог, ще отговаря за греха си. 16  Този, който изрече хули срещу името на Йехова, трябва да бъде наказан със смърт.+ Цялото множество израилтяни трябва да го убие с камъни. И пришелецът, и израилтянинът по рождение трябва да бъдат наказани със смърт, заради това че са изрекли хули срещу името на Бога.+ 17  Ако някой удари смъртоносно друг човек*, трябва да бъде наказан със смърт.+ 18  Ако някой удари смъртоносно домашно животно*, принадлежащо на другиго, трябва да даде обезщетение за него — душа за душа.+ 19  Ако някой причини недъг на своя ближен, тогава нека с него бъде направено това, което и той е направил.+ 20  Счупена кост за счупена кост, око за око, зъб за зъб — какъвто недъг е причинил той на човека, такъв нека бъде причинен и на него.+ 21  Този, който удари смъртоносно животно,+ нека даде обезщетение+ за него, но този, който удари смъртоносно човек, трябва да бъде наказан със смърт.+ 22  Нека за всички вас важи едно и също съдебно решение. Това, което важи за пришелеца, нека важи и за израилтянина по рождение,+ защото аз съм Йехова, вашият Бог.’“+ 23  След това Моисей каза тези неща на синовете на Израил и те изведоха извън стана онзи, който изричаше проклятия, и го убиха с камъни.+ Така синовете на Израил направиха точно както Йехова беше заповядал на Моисей.

Бележки под линия

Буквално: „друга душа измежду човеците“.
Буквално: „някоя душа измежду домашните животни“.