Левит 23:1-44

23  И Йехова каза още на Моисей:  „Говори пред синовете на Израил и им кажи следното: ‘Празниците+ на Йехова, които ще обявявате+ в определено време на годината, са свети събрания. Ето това са моите празници:  Шест дни нека се работи, но седмият ден е събота*, ден за пълна почивка,+ свято събрание. Не бива да вършите никаква работа. Това е събота, посветена на Йехова, във всички места, в които живеете.+  Ето празниците+ на Йехова, светите събрания,+ които трябва да обявявате в определеното+ за тях време:  през първия месец, на четиринайсетия ден от този месец,+ във времето на вечерния здрач* е Пасхата,+ посветена на Йехова.  А на петнайсетия ден от този месец е Празникът на безквасните питки, посветен на Йехова.+ Седем дни яжте безквасни питки.+  На първия ден свикайте свято събрание.+ Не бива да вършите никаква тежка работа.  Седем дни трябва да принасяте на Йехова жертва чрез огън. На седмия ден нека има свято събрание. Не бива да вършите никаква тежка работа!’“  И Йехова каза още на Моисей: 10  „Говори пред синовете на Израил и им кажи следното: ‘Когато влезете в земята, която ви давам, и ожънете реколтата ѝ, донесете на свещеника един сноп* от първите плодове+ на своята жетва. 11  И нека той залюлее снопа напред–назад+ пред Йехова, за да придобие благоволение за вас. В деня след съботата свещеникът трябва да го залюлее напред–назад. 12  И в деня, в който снопът е залюлян напред–назад, трябва да принесете млад овен без недостатък, ненавършил една година, като принос за изгаряне пред Йехова, 13  а заедно с него като зърнен принос трябва да принесете две десети части от една ефа фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като жертва, принесена чрез огън пред Йехова, успокоителна миризма, и като придружаващ я принос за изливане — четвърт ин вино. 14  Не яжте нито хляб, нито печено зърно, нито току–що узряло зърно чак до този ден,+ в който донесете приноса за своя Бог. Това е постановление за вас и вашите потомци до безпределни времена, където и да живеете. 15  И от първия ден след съботата, от деня, в който сте донесли снопа за залюления принос, трябва да преброите седем съботи*.+ Нека изминат седем пълни седмици. 16  До деня след седмата събота трябва да изминат петдесет дни+ и тогава да представите пред Йехова нов зърнен принос.+ 17  От домовете си трябва да донесете два хляба+ като залюлян принос, нека бъдат замесени от две десети части от една ефа фино смляно брашно и нека бъдат изпечени с квас+ като първи плодове за Йехова.+ 18  Заедно с хлябовете трябва да представите седем едногодишни мъжки агнета+ без недостатък, един млад бик и два овена. Заедно с придружаващия ги зърнен принос и приносите за изливане те ще бъдат принос за изгаряне пред Йехова, принесена чрез огън жертва за успокоителна миризма пред Йехова. 19  Представете и едно яре+ като принос за грях и две едногодишни мъжки агнета като жертва на общението.+ 20  И нека свещеникът залюлее напред–назад+ двете мъжки агнета заедно с хлябовете от първите плодове, като залюлян принос пред Йехова. Те са нещо свято за Йехова и са дял за свещеника.+ 21  На същия този ден нека бъде разгласено+ и свикано свято събрание за вас. Не бива да вършите никаква тежка работа. Това е постановление до безпределни времена за вас и за вашите потомци, където и да живеете. 22  Когато жънете реколтата на своята земя, не жънете краищата на нивата си до последния стрък и недейте да събирате паберките след жетвата си.+ Оставете ги за онзи, който е изпаднал в затруднение,+ и за пришелеца.+ Аз съм Йехова, вашият Бог.’“ 23  И Йехова каза още на Моисей: 24  „Говори на синовете на Израил и им кажи следното: ‘Първият ден от седмия месец+ нека бъде за вас ден за пълна почивка, ден за напомняне, известен чрез тръбен звук,+ ден за свято събрание.+ 25  Не бива да вършите никаква тежка работа и трябва да представите пред Йехова жертва, принесена чрез огън.’“ 26  И Йехова каза още на Моисей: 27  „Но десетият ден от седмия месец е Денят на изкуплението.+ Тогава свикайте свято събрание, смирете душите си+ и представете пред Йехова жертва,+ принесена чрез огън. 28  На този ден не вършете никаква работа, защото това е ден на изкупление, когато за вас се извършва обред за изкупление+ пред Йехова, вашият Бог. 29  Затова всяка душа, която не се смири на този ден, трябва да бъде унищожена и така да бъде премахната отсред своя народ.+ 30  Що се отнася до онази душа, която върши някаква работа на този ден, аз ще я унищожа и така ще я премахна отсред народа ѝ.+ 31  Не вършете никаква работа!+ Това е постановление до безпределни времена за вас и за вашите потомци, където и да живеете. 32  Това да ви бъде събота, ден за пълна почивка,+ и вечерта на деветия ден от този месец трябва да смирите душите си.+ Спазвайте съботата си от вечер до вечер.“ 33  И Йехова продължи да говори още на Моисей, като каза: 34  „Кажи следното на синовете на Израил: ‘От петнайсетия ден на седмия месец нека седем дни бъде празнуван Празникът на колибите* в чест на Йехова.+ 35  На първия ден нека бъде свикано свято събрание. Не бива да вършите никаква тежка работа! 36  Седем дни ще представяте пред Йехова жертва, принесена чрез огън. На осмия ден свикайте свято събрание+ и представете пред Йехова жертва, принесена чрез огън. Това е тържествено събрание*. Не бива да вършите никаква тежка работа! 37  Това са празниците+ на Йехова, които ще обявявате в определеното време на годината като свети събрания,+ за да представяте пред Йехова жертва, принесена чрез огън+ — приносът за изгаряне+ и зърненият принос+ на жертвата, заедно с приносите за изливане,+ както е определено за всеки ден, — 38  в допълнение на съботите на Йехова,+ както и на вашите дарове+ и всичките ви приноси за даден обет,+ и всичките ви доброволни приноси,+ които давате на Йехова. 39  На петнайсетия ден от седмия месец, след като сте събрали плодовете на земята, започнете да празнувате+ седем дни+ празника на Йехова. Първият ден нека бъде ден за пълна почивка и осмият ден нека бъде ден за пълна почивка.+ 40  През първия ден вземете за себе си от плодовете на най–хубавите дървета, палмови клонки+ и клони от дървета с изобилие на листа, а също и от крайречни тополи. И седем дни се радвайте+ пред своя Бог, Йехова. 41  Празнувайте този посветен на Йехова празник в продължение на седем дни в годината.+ Това е постановление до безпределни времена за вас и вашите потомци — празнувайте го през седмия месец. 42  Седем дни ще живеете в колибите.+ Всички, които са родени в Израил, нека да живеят в колибите,+ 43  за да знаят вашите потомци,+ че когато извеждах синовете на Израил от Египет, ги заселих в колиби*.+ Аз съм Йехова, вашият Бог.’“ 44  Това са нещата, които Моисей каза на синовете на Израил относно посветените на Йехова празници, чествани в определени дни от годината.+

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „между двете вечери“. Виж Из 12:6, бел. под линия.
Или: „един омер“, който е равен на 2,2 л.
Или: „седем седмици“.
Или: „Празникът на шатрите“.
На еврейски: „ацѐрет“. На гръцки: „екзо̀дион“, което означава „излизане, изход“. С този празничен ден се чества излизането на израилтяните от Египет.
На еврейски: „сука̀х“, което е част от израза „празник на колибите“ и означава временен подслон. Виж 34 стих.