Левит 22:1-33

22  И Йехова каза още на Моисей:  „Кажи на Аарон и на синовете му да внимават да не осквернят светите неща на синовете на Израил, да не оскверняват и моето свято име+ чрез нещата, които освещават пред мене.+ Аз съм Йехова.  Кажи им: ‘Ако някой от вашите потомци, от всичките бъдещи поколения, докато е в нечисто състояние,+ се приближи до светите неща, които синовете на Израил ще осветят пред Йехова, този човек* трябва да бъде унищожен и така да бъде отстранен от моето присъствие. Аз съм Йехова.  Никой от потомците на Аарон, който е прокажен+ или има болестно течение,+ не бива да яде от светите неща, докато отново не стане чист.+ Не може да яде от тях и онзи, който докосне някого другиго, който се е омърсил с мъртвец*,+ или онзи, от когото е изтекло семе,+  нито онзи, който докосне някое от създанията, които гъмжат навсякъде по земята и са нечисти,+ или онзи, който докосне някой човек, който е в нечисто състояние поради някаква своя нечистота.+  Онзи*, който докосне такова нещо, ще бъде нечист до вечерта и не бива да яде нищо от светите неща, но трябва да изкъпе тялото си във вода.+  Когато слънцето залезе, той ще бъде чист и след това може да яде от светите неща, защото това е храната му.+  Също така той не бива да яде никакво умряло животно или животно, разкъсано от див звяр, за да не се омърси чрез него.+ Аз съм Йехова.  Нека те изпълняват изискванията ми и нека не допускат грях, заради който да бъдат наказани със смърт,+ понеже са осквернили светите неща. Аз съм Йехова и аз ги освещавам. 10  Никой външен човек не бива да яде от светите неща!+ Нито пришелец, живеещ при някой свещеник, нито наемен работник може да яде от светите неща. 11  Но ако някой свещеник купи някоя душа, тя може да яде от тях. Също така и робите, родени в неговата къща, могат да ядат неговия хляб.+ 12  Ако дъщерята на свещеник стане жена на някой външен човек, тя не бива да яде от принесените свети неща. 13  Ако обаче дъщерята на някой свещеник овдовее или бъде разведена и няма деца, и се върне в къщата на баща си, и заживее там както през младите си години,+ тогава тя може да яде от хляба на баща си.+ Но никой външен човек не бива да яде от него. 14  Ако някой по погрешка яде нещо свято,+ нека към стойността на святото нещо добави още една пета+ и нека даде всичко това на свещеника. 15  Свещениците не бива да оскверняват светите неща, които синовете на Израил са принесли пред Йехова,+ 16  за да не им навлекат наказание за вина поради яденето от светите неща. Защото аз, Йехова, ги освещавам.’“ 17  И Йехова каза още на Моисей: 18  „Говори на Аарон и на синовете му, както и на всички синове на Израил и им кажи следното: ‘Когато някой от Израилевия дом или пришелец в Израил представя принос+ — за някакъв свой обет+ или като доброволен принос,+ — и го представя пред Йехова като принос за изгаряне, 19  за да получите благоволение+ чрез този принос, той трябва да бъде без недостатък,+ мъжко животно от говедата, от младите овни или козли. 20  Не принасяйте нещо, което има недостатък,+ защото то няма да ви донесе благоволение. 21  Ако някой човек представи жертва на общението+ пред Йехова, така че да изпълни някакъв обет+ или да даде доброволен принос, за да донесе благоволение, това животно трябва да бъде без недостатък, от едрия или дребния рогат добитък. То не бива да има никакъв недостатък. 22  Не представяй пред Йехова сляпо животно или животно със счупена кост, с рана, с брадавици, краста или лишей,+ не принасяй такова животно върху олтара на Йехова като жертва чрез огън.+ 23  Бик или овца, на които някоя част от тялото е по–дълга или по–къса,+ можеш да принесеш като доброволен принос, но ако ги принесеш поради някакъв обет, тази жертва няма да бъде приета. 24  Ако обаче семенниците+ на някое животно са превити, смачкани, откъснати или отрязани, не го принасяй пред Йехова, не принасяй такива животни в земята си. 25  Никакво такова животно, дадено от ръката на чужденец, не бива да принасяте като храна пред своя Бог, защото това са негодни животни. Те са с недостатък.+ Няма да бъдат приети.’“+ 26  И Йехова каза още на Моисей: 27  „Когато се роди теле, агне или яре, нека седем дни остане при майка си,+ но от осмия ден нататък това животно може да бъде принасяно като дар, като жертва, принесена чрез огън пред Йехова. 28  Не колете в един и същи ден кравата и телето ѝ или овцата и агнето ѝ.+ 29  Ако принасяте на Йехова благодарствена жертва,+ принесете я така, че да получите благоволение за себе си. 30  Трябва да изядете жертвата още на същия ден.+ Не оставяйте нищо от нея до сутринта.+ Аз съм Йехова. 31  Спазвайте моите заповеди и постъпвайте според тях.+ Аз съм Йехова. 32  Недейте да осквернявате моето свято име+ и аз ще бъда осветен сред синовете на Израил.+ Аз съм Йехова, който ви освещава.+ 33  Аз ви извеждам от Египет, за да ви покажа, че съм Бог.+ Аз съм Йехова.“

Бележки под линия

Буквално: „тази душа“.
Буквално: „с душа“, тоест с мъртва душа. Виж Приложение № 7.
Буквално: „Онази душа“.