Левит 19:1-37

19  И Йехова каза още на Моисей:  „Говори пред цялото множество на синовете на Израил и им кажи следното: ‘Бъдете свети,+ защото аз, Йехова, вашият Бог, съм свят!+  Нека всеки се бои от майка си и от баща си.+ Спазвайте моите съботи*.+ Аз съм Йехова, вашият Бог.  Недейте да се обръщате към безполезни богове+ и недейте да си правите излети богове.+ Аз съм Йехова, вашият Бог.  Ако принасяте на Йехова жертва на общението,+ принесете я така, че да получите благоволението му.+  Жертвата трябва да бъде ядена в деня на принасянето ѝ и веднага на следващия ден, но каквото остане до третия ден, трябва да бъде изгорено в огън.+  Ако обаче бъде ядена на третия ден, тя е нещо нечисто+ и няма да бъде приета.+  А който яде от нея, ще отговаря за прегрешението си,+ защото е осквернил нещо, което е свято за Йехова. Тази душа трябва да бъде унищожена и така да бъде премахната отсред своя народ.  Когато прибирате жетвата, която е родила земята ви, недейте да жънете краищата на нивата си до последния стрък, недейте да събирате паберките след жетвата си.+ 10  Също така недейте да събирате каквото е останало+ в лозето ви, не събирайте разпилените из лозето гроздове. Оставете ги за онзи, който е изпаднал в затруднение, и за пришелеца.+ Аз съм Йехова, вашият Бог. 11  Недейте да крадете,+ недейте да лъжете+ и недейте да постъпвате нечестно със своя ближен!+ 12  Недейте да давате лъжлива клетва в мое име,+ за да не оскверните името на своя Бог. Аз съм Йехова. 13  Недей да мамиш+ и да ограбваш+ ближния си. Нека надницата на наемния работник не остава при тебе през нощта до сутринта.+ 14  Недей да проклинаш глух човек, недей да поставяш препятствие пред сляп човек.+ Бой се от своя Бог!+ Аз съм Йехова. 15  Недейте да съдите несправедливо. Не проявявай пристрастие+ към бедния и не отдавай предпочитание на знатния.+ Съди справедливо своя ближен. 16  Недей да обикаляш насам–натам сред хората, за да разпространяваш клевети.+ Не ставай да проливаш кръвта на ближния си.+ Аз съм Йехова. 17  Недей да мразиш брат си в сърцето си.+ Непременно порицай ближния си,+ за да не носиш вината наравно с него. 18  Не си отмъщавай+ и недей да таиш неприязън срещу синовете на своя народ,+ а обичай ближния си както себе си.+ Аз съм Йехова. 19  Спазвайте моите постановления: недейте да кръстосвате домашни животни от два различни вида. Недей да засяваш нивата си със семена от два различни вида.+ Недей да се обличаш с дреха, изтъкана от два различни вида нишки.+ 20  Ако мъж има сексуални отношения с жена*, която е робиня, обещана на друг мъж, и тя не е откупена или освободена по някакъв друг начин, трябва да бъде наложено наказание. Но не бива наказанието им да е смърт, защото тя не е била освободена. 21  Нека той донесе на Йехова своя принос за вина при входа на шатъра на събранието, един овен като принос за вина.+ 22  И нека с овена, който е принос за вина, свещеникът извърши за този човек обреда за изкупление пред Йехова за греха, който е извършил. И грехът, който той е извършил, ще му бъде простен.+ 23  Когато вече сте в земята и засадите някакво дърво, даващо храна, смятайте плодовете му за нечисти, като някой необрязан мъж. Три години то нека бъде като необрязано за вас. Недейте да ядете плодовете му. 24  Но на четвъртата година нека всичките му плодове+ бъдат свято нещо и ги принесете пред Йехова на радостен празник, изпълнен с ликуване.+ 25  На петата година можете да ядете плодовете му и то ще ви даде богата реколта.+ Аз съм Йехова, вашият Бог. 26  Не яжте нищо заедно с кръвта му!+ Не предсказвайте по поличби,+ не се занимавайте с магия!+ 27  Не подстригвайте късо косата на слепоочията си и зад тях и не обезобразявайте краищата на брадите си*.+ 28  Не правете порязвания по тялото си заради мъртвец*+ и не рисувайте знаци по кожата си*. Аз съм Йехова. 29  Не осквернявай дъщеря си, като я направиш блудница,+ за да не се отдаде земята на блудство и да не се изпълни с разврат.+ 30  Спазвайте моите съботи+ и изпитвайте страхопочитание към светилището ми.+ Аз съм Йехова. 31  Не се обръщайте към онези, които викат духове*,+ и не търсете съвет от онези, чийто занаят е да предсказват бъдещето,+ за да не се омърсите чрез тях. Аз съм Йехова, вашият Бог. 32  Ставай пред белокосия,+ почитай старческото лице.+ Бой се от своя Бог!+ Аз съм Йехова. 33  Ако някой пришелец живее заедно с вас във вашата земя, не се отнасяйте зле към него.+ 34  Пришелецът, който живее с вас, нека бъде за вас като израилтянин по рождение, обичайте го както себе си,+ защото и вие бяхте пришелци в Египет.+ Аз съм Йехова, вашият Бог. 35  Не постъпвайте неправедно, когато съдите,+ когато отмервате дължина или тежест+ или когато мерите течности. 36  Трябва да имате точни везни,+ точни теглилки*, точна ефа и точен ин. Аз, Йехова, вашият Бог, ви изведох от Египет. 37  Затова спазвайте всички мои постановления и всички мои съдебни решения и постъпвайте според тях.+ Аз съм Йехова.’“

Бележки под линия

Виж Из 16:23, бел. под линия.
Буквално: „легне с жена и изхвърли семе“.
Става дума за подрязване на брадата по начин, който наподобява езически религиозни ритуали, а не за нормално подрязване.
Буквално: „заради душа“, тоест заради мъртва душа. Виж Приложение № 7.
Или: „не се татуирайте“.
Става дума за медиуми, или посредници, които демоните гадатели използват като свои инструменти. Виж Де 16:16.
Буквално: „камъни“.