Левит 15:1-33

15  И Йехова продължи да говори на Моисей и Аарон, като каза:  „Кажете следното на синовете на Израил: ‘Ако някой мъж има болестно течение+ от половия си орган, то е нечисто.  Нечистотата, идваща от неговото течение, се състои в това: независимо дали от половия му орган излиза течение, или болестното течение е запушило половия му орган, този мъж е нечист.  Всяко легло, на което легне някой с болестно течение, ще бъде нечисто, и всяко нещо, на което седне той, ще бъде нечисто.  И който докосне неговото легло, нека изпере дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист.+  Който седне на нещо, на което е седял някой с болестно течение, нека изпере+ дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист.  И който докосне тялото на някого с болестно течение,+ нека изпере дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист.+  И ако този, който има болестно течение, наплюе някого, който е чист, тогава нека този човек изпере дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист.  И всяко седло,+ върху което е яздил някой с болестно течение, ще бъде нечисто. 10  Всеки, който докосне нещо, върху което е седял този човек, ще бъде нечист до вечерта. А онзи, който носи такова нещо, нека изпере дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист. 11  И ако някой с болестно течение+ докосне другиго, без да си е изплакнал ръцете с вода, то нека другият човек изпере дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист. 12  Ако някой, който има болестно течение, докосне глинен съд, нека съдът бъде счупен на парчета,+ а всеки дървен+ съд нека бъде изплакнат с вода. 13  Когато някой с болестно течение се изчисти от течението си, нека преброи седем дни за своето очистване,+ нека изпере дрехите си и нека изкъпе тялото си в изворна вода,+ и ще бъде чист. 14  А на осмия ден нека вземе две гургулици+ или два млади гълъба, нека дойде пред Йехова при входа на шатъра на събранието и нека ги даде на свещеника. 15  И свещеникът нека ги принесе — едната птица като принос за грях, а другата като принос за изгаряне+ — и така нека извърши за него обреда за изкупление пред Йехова заради болестното му течение. 16  Ако някой мъж има изтичане на семе,+ нека изкъпе цялото си тяло във вода. И до вечерта ще бъде нечист. 17  Всяка дреха и всяка кожа, върху които изтече семе, нека бъдат изпрани във вода. И до вечерта ще бъдат нечисти.+ 18  Когато мъж легне с жена и от него изтече семе, нека и двамата се изкъпят във вода. И до вечерта ще бъдат нечисти.+ 19  Ако някоя жена има течение и това течение от тялото ѝ е кръв,+ нека тя бъде нечиста седем дни поради месечното+ си кръвотечение.+ И всеки, който я докосне, ще бъде нечист до вечерта. 20  Всичко, на което тя легне, докато е нечиста поради месечното си кръвотечение, ще бъде нечисто+ и всичко, на което седне, ще бъде нечисто. 21  Който докосне леглото ѝ, нека изпере дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист.+ 22  И който докосне каквото и да е нещо, на което е седяла тя, нека изпере дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист.+ 23  Независимо от това дали е седяла на легло, или на нещо друго, понеже ги е докоснал,+ той ще бъде нечист до вечерта. 24  Ако някой мъж легне с нея и кръвта от месечното ѝ кръвотечение дойде върху него,+ той ще бъде нечист седем дни и всяко легло, на което легне, ще бъде нечисто. 25  Ако една жена има кръвотечение много дни+ и то е извън обичайното време на нейната месечна нечистота,+ или ако има кръвотечение, което продължи по–дълго от месечната ѝ нечистота, тогава всичките дни, в които има нечисто течение, ще бъдат като дните на нейната месечна нечистота. Тя е нечиста. 26  Всяко легло, на което легне тя в който и да е ден от своето кръвотечение, ще бъде като леглото по време на месечната ѝ нечистота,+ и всяко нещо, на което седне, ще бъде нечисто, както е нечисто по време на месечната ѝ нечистота. 27  И който ги докосне,+ ще бъде нечист. Нека изпере дрехите си и нека се изкъпе във вода. И до вечерта ще бъде нечист. 28  Но когато тя се изчисти от своето кръвотечение, нека преброи за себе си седем дни и след това ще бъде чиста.+ 29  А на осмия ден нека вземе две гургулици+ или два млади гълъба и нека ги донесе на свещеника при входа на шатъра на събранието.+ 30  И свещеникът нека принесе едната птица като принос за грях, а другата като принос за изгаряне,+ и така нека свещеникът извърши за нея обреда за изкупление+ пред Йехова заради нечистото ѝ кръвотечение. 31  Така дръжте синовете на Израил отделени от нечистотата им, за да не умрат в своята нечистота, понеже са осквернили моя свят шатър, който е сред тях.+ 32  Това е законът за мъж, който има болестно течение,+ и за мъж, който има изтичане на семе,+ заради което е станал нечист, 33  законът за жена, която е нечиста поради месечното си кръвотечение,+ и за всекиго, който има болестно течение+ — мъж или жена, — както и за мъж, който легне с нечиста жена.’“

Бележки под линия