Левит 14:1-57

14  И Йехова каза още на Моисей:  „Ето закона за прокажения,+ както трябва да бъде изпълнен в деня на обявяването на този човек за чист. Нека той бъде заведен при свещеника.+  А свещеникът нека излезе от стана и нека прегледа този човек. Ако проказата на прокажения е излекувана,+  свещеникът нека заповяда на този човек да вземе за очистването си две живи чисти птици,+ клонка от кедър,+ аленочервена прежда+ и исоп*.+  И свещеникът нека заповяда едната птица да бъде убита над глинен съд с изворна вода.+  След това нека той вземе живата птица заедно с клонката от кедър, аленочервената прежда и исопа, и нека ги потопи заедно с живата птица в кръвта на птицата, убита над глинения съд с изворна вода.  После нека поръси+ с това седем пъти+ човека, който се очиства от проказата, и нека го обяви за чист.+ А живата птица нека пусне в полето.+  А онзи, който се очиства, нека изпере дрехата си,+ нека обръсне всичките си косми и нека се изкъпе+ във вода и ще бъде чист. След това може да дойде в стана. И нека живее извън шатъра си седем дни.+  А на седмия ден нека обръсне всички косми по главата+ и по брадата си, а също и веждите си. Нека обръсне всичките си косми и нека изпере дрехата си, и нека се изкъпе във вода. И ще бъде чист. 10  На осмия ден+ този човек нека вземе два млади овена без недостатък и едно женско агне без недостатък,+ ненавършило една година, също и три десети от една ефа фино смляно брашно като зърнен принос,+ замесен с маслиново масло, и един лог* маслиново масло.+ 11  И свещеникът, който го обявява за чист, нека представи човека, който се очиства, заедно с тези неща пред Йехова при входа на шатъра на събранието. 12  И свещеникът нека вземе единия млад овен и нека го принесе като принос за вина+ заедно с лога+ маслиново масло, и нека ги залюлее напред–назад като залюлян принос+ пред Йехова. 13  И нека той заколи младия овен на мястото,+ където се колят приносът за грях и приносът за изгаряне, на свято място,+ защото също като приноса за грях, и приносът за вина принадлежи на свещеника.+ Той е много свят. 14  После свещеникът нека вземе от кръвта на животното, което е принос за вина, и нека намаже с нея долната част на дясното ухо на онзи, който се очиства, а също и палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак.+ 15  И свещеникът нека вземе лога+ маслиново масло и излее малко в дланта на лявата си ръка. 16  И свещеникът нека потопи показалеца на дясната си ръка в маслото, което е в дланта на лявата му ръка, и нека поръси с пръста си малко от маслото седем пъти+ пред Йехова. 17  А с малко от останалото в дланта му масло свещеникът нека намаже долната част на дясното ухо на онзи, който се очиства, а също и палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак, върху кръвта на приноса за вина.+ 18  И свещеникът нека излее маслото, което е останало в дланта му, върху главата на човека, който се очиства, и нека така свещеникът извърши за него обреда за изкупление+ пред Йехова. 19  И свещеникът нека принесе приноса за грях+ и нека извърши обреда за изкупление за онзи, който се очиства от нечистото си състояние. След това нека заколи животното, което е принос за изгаряне. 20  И свещеникът нека принесе приноса за изгаряне и зърнения принос+ върху олтара, и свещеникът+ нека извърши обреда за изкупление за този човек+ и той ще бъде чист.+ 21  Но ако този човек е беден+ и няма достатъчно средства,+ нека тогава донесе един млад овен като принос за вина, който да бъде принесен като залюлян принос, за да бъде извършен обредът за изкупление за този човек, а също и една десета част от една ефа фино смляно брашно, замесено с маслиново масло, като зърнен принос, един лог маслиново масло 22  и две гургулици+ или два млади гълъба, според своите възможности — едната птица като принос за грях, а другата като принос за изгаряне. 23  Нека на осмия ден+ той ги донесе на свещеника при входа на шатъра на събранието+ пред Йехова, за да бъде обявен за чист.+ 24  И свещеникът нека вземе младия овен, който е принос за вина,+ и лога маслиново масло, и нека ги залюлее напред–назад като залюлян принос пред Йехова.+ 25  И нека заколи младия овен, който е принос за вина, и като вземе малко от кръвта на приноса за вина, нека намаже с нея долната част на дясното ухо на човека, който се очиства, а също и палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак.+ 26  И свещеникът нека излее малко от маслиновото масло в дланта на лявата си ръка+ 27  и нека поръси+ с показалеца на дясната си ръка малко от маслото, което е в лявата му длан, седем пъти пред Йехова. 28  И свещеникът нека намаже с малко от маслото, което е в дланта му, долната част на дясното ухо на онзи, който се очиства, а също и палеца на дясната му ръка и палеца на десния му крак, върху мястото, намазано с кръвта на приноса за вина.+ 29  И каквото остане от маслото, което е в дланта на свещеника, нека го излее върху главата+ на човека, който се очиства, за да извърши за него обреда за изкупление пред Йехова. 30  И нека принесе едната от гургулиците или единия от младите гълъби, които той е донесъл според възможностите си,+ 31  едната от птиците, които е донесъл според възможностите си, като принос за грях,+ а другата като принос за изгаряне,+ заедно със зърнения принос. Така свещеникът нека извърши пред Йехова обреда за изкупление+ за човека, който се очиства. 32  Това е законът за онзи, който е бил болен от проказа, но няма средства да набави необходимото за своето обявяване за чист.“ 33  И Йехова каза още на Моисей и на Аарон: 34  „Когато влезете в ханаанската земя,+ която ви давам, за да я притежавате,+ ако заразя с проказа някоя къща в земята, която притежавате,+ 35  човекът, чиято е къщата, нека дойде и каже за това на свещеника със следните думи: ‘В къщата ми се появи нещо, което прилича на болест.’ 36  И свещеникът нека заповяда къщата да бъде изпразнена, преди той да влезе в къщата, за да не обяви за нечисто всяко нещо, което се намира в къщата. След това свещеникът нека влезе вътре, за да види къщата. 37  Ако при прегледа установи, че болестта е по стените на къщата като жълто–зелени или червеникави вдлъбнатини и че те изглеждат по–дълбоки от повърхността на стената, 38  тогава свещеникът нека излезе от вратата на къщата и нека забрани достъпа+ до къщата за срок от седем дни. 39  А на седмия ден свещеникът нека се върне и нека прегледа пак къщата,+ и ако болестта се е разпространила по стените на къщата, 40  свещеникът нека заповяда да извадят+ от стените камъните, върху които е болестта, и да ги изхвърлят на нечисто място извън града. 41  И нека той заповяда цялата къща да бъде изстъргана отвътре и изстърганата глинена мазилка нека бъде изхвърлена на нечисто място извън града. 42  И нека бъдат взети други камъни и бъдат сложени на мястото на предишните. И нека той заповяда да бъде взета друга глинена мазилка и къщата да бъде измазана. 43  Ако обаче болестта се върне и избие по стените на къщата, след като камъните са били извадени и къщата е била изстъргана и измазана повторно, 44  тогава свещеникът+ нека отиде и направи преглед. Ако болестта се е разпространила из къщата, това е заразна проказа.+ Къщата е нечиста. 45  Тогава той нека нареди къщата да бъде съборена и камъните, гредите и глинената мазилка от къщата да бъдат изнесени на нечисто място извън града.+ 46  А който влезе в тази къща през някой от дните, когато достъпът до нея е забранен,+ ще бъде нечист до вечерта.+ 47  И който спи в тази къща, нека изпере дрехите си,+ и който яде в тази къща, нека изпере дрехите си. 48  Но ако свещеникът дойде и прегледа къщата, и види, че болестта не се е разпространила из къщата след измазването ѝ, тогава свещеникът нека обяви къщата за чиста, защото болестта е излекувана.+ 49  За да очисти къщата от грях, той нека вземе две птици,+ клонка от кедър,+ аленочервена прежда+ и исоп. 50  И нека убие едната птица над глинен съд с изворна вода.+ 51  След това нека вземе клонката от кедър, исопа,+ аленочервената прежда и живата птица и нека ги потопи в кръвта на убитата птица и в изворната вода, и нека с това поръси+ седем пъти+ към къщата. 52  И нека очисти къщата от грях чрез кръвта на птицата, изворната вода, живата птица, клонката от кедър, исопа и аленочервената прежда. 53  И нека след това пусне живата птица в полето извън града и нека извърши обреда за изкупление+ за къщата. И тя ще бъде чиста. 54  Това е законът за всеки вид проказа+ и за неестественото падане на космите,+ 55  и за проказата на дрехата+ и по къщата, 56  и за обривите, струпеите и петната,+ 57  чрез който да бъдат дадени напътствия+ кога нещо е нечисто и кога е чисто. Това е законът за проказата.“+

Бележки под линия

Виж Из 12:22, бел. под линия.
Един лог е равен на 0,31 л.