Левит 12:1-8

12  И Йехова продължи да говори на Моисей:  „Кажи на синовете на Израил следното: ‘Ако една жена забременее+ и роди момче, ще бъде нечиста седем дни. Тя ще бъде нечиста, както в дните, когато има месечно кръвотечение.+  На осмия ден нека детето бъде обрязано.+  А тя нека остане в дома си още трийсет и три дни в това състояние, докато не се очисти от кръвта. Не бива да докосва нищо свято и не бива да влиза в святото място, докато не изминат дните на нейното очистване.+  Ако роди момиче, тя ще бъде нечиста четиринайсет дни, както по време на месечното си кръвотечение. И нека остане в дома си още шейсет и шест дни в това състояние, докато се очисти от кръвта.  А когато изминат дните на нейното очистване заради син или заради дъщеря, нека донесе на свещеника при входа на шатъра на събранието млад овен, ненавършил една година, като принос за изгаряне,+ и млад гълъб или гургулица+ като принос за грях.  И нека той представи това пред Йехова и нека извърши обреда за изкупление за нея, и изворът на кръвта ѝ ще бъде очистен.+ Това е законът, когато жена роди момче или момиче.  Но ако тя не може да осигури млад овен, тогава нека вземе две гургулици или два млади гълъба+ — едната птица като принос за изгаряне, а другата като принос за грях — и свещеникът нека извърши обреда за изкупление+ за нея, и тя ще бъде чиста.’“

Бележки под линия