Левит 11:1-47

11  И Йехова каза на Моисей и Аарон:  „Ето какво ще кажете на синовете на Израил: ‘От всички животни, ходещи на четири крака по земята, можете да ядете+ месото на следните:  можете да ядете месото на всяко животно, чиито копита са разделени на две и имат цепнатина между двете части, и което преживя храната си.+  Но ето онези измежду животните, които преживят храната си или имат разделени на две копита, чието месо не бива да ядете: камилата, защото преживя храната си, но копитата ѝ не са разделени на две. Тя е нечиста за вас.+  Също и скалният даман,+ защото преживя храната си, но няма разделени на две копита. Той е нечист за вас.  Също и заекът,+ защото преживя храната си, но няма разделени на две копита. Той е нечист за вас.  Също и свинята,+ защото има разделени на две копита с цепнатина между двете части, но не преживя храната си. Тя е нечиста за вас.  Не яжте месото им, нито докосвайте мъртвите им тела.+ Те са нечисти за вас.+  От онова, което живее във водата, можете да ядете следните животни:+ всичко, което е във водата — и в моретата, и в реките — и има перки и люспи,+ можете да ядете. 10  Но измежду онези създания, от които гъмжи водата, и измежду всички живи души, които живеят във водата, нека за вас бъдат отвратително нещо онези, които живеят в моретата и реките и нямат перки и люспи. 11  Нека те бъдат отвратително нещо за вас! Не яжте месото им+ и нека мъртвите им тела бъдат отвратително нещо за вас. 12  Всяко нещо, което живее във водата и няма перки и люспи, нека бъде отвратително за вас. 13  Ето от кои измежду летящите създания да се отвращавате+ — не ги яжте, те са отвратително нещо: орелът,+ орелът рибар, черният лешояд, 14  червената каня и черната каня+ според видовете си, 15  всички гарвани+ според видовете си, 16  щраусът,+ чухалът, чайката и соколът според видовете си, 17  кукумявката, корморанът, ушатата сова,+ 18  лебедът, пеликанът, лешоядът,+ 19  щъркелът и чаплата според видовете си, папунякът и прилепът.+ 20  Всяко крилато създание от онези, от които гъмжи навсякъде и които ходят на четири крака, нека бъде отвратително нещо за вас.+ 21  От всичките крилати създания, от които гъмжи навсякъде и които ходят на четири крака, можете да ядете само онези, които над краката, с които ходят, имат и крака за скачане, с които скачат по земята. 22  Ето онези от тях, които можете да ядете: прелетният скакалец+ според видовете си, обикновеният скакалец+ според видовете си, полският щурец според видовете си и зеленият скакалец+ според видовете си. 23  Всички други крилати създания, от които гъмжи навсякъде и които ходят на четири крака, нека бъдат отвратително+ нещо за вас. 24  От тях ще се омърсите. Който докосне мъртвото тяло на такова животно, ще бъде нечист до вечерта.+ 25  А който носи мъртвото тяло на някое от тях, нека изпере+ дрехите си и ще бъде нечист до вечерта. 26  Що се отнася до животните, които имат разделени на две копита, но между двете части няма цепнатина, или които не преживят храната си, нека те бъдат нечисти за вас. Който ги докосне, ще бъде нечист.+ 27  Що се отнася до онези създания измежду ходещите на четири крака животни, които стъпват на лапите си, те са нечисти за вас. Който докосне мъртвото тяло на някое от тях, ще бъде нечист до вечерта. 28  И който носи мъртвото тяло+ на някое от тях, нека изпере дрехите си+ и ще бъде нечист до вечерта. Те са нечисти за вас. 29  А от създанията, от които гъмжи земята, за вас са нечисти следните:+ сляпото куче, скокливата мишка+ и гущерът според видовете си, 30  геконът, варанът, дъждовникът, пясъчният гущер и хамелеонът. 31  Измежду всички създания, от които гъмжи земята, тези са нечисти за вас.+ Който ги докосне умрели, ще бъде нечист до вечерта.+ 32  И всяко нещо, върху което падне мъртвото тяло на някое от тях, ще стане нечисто — било то дървен съд,+ дреха, кожа+ или вретище.+ Всеки съд, който се използва за нещо, нека бъде сложен във вода и ще бъде нечист до вечерта, след това ще бъде чист. 33  Ако някое от тях падне в някой глинен съд,+ всичко, каквото е в съда, ще бъде нечисто, а съда трябва да счупите на парчета.+ 34  И ако върху някоя годна за ядене храна попадне вода от този съд, тя ще стане нечиста, нечисто ще стане и всяко годно за пиене питие, в какъвто и съд да се намира. 35  И всяко нещо, върху което падне мъртвото тяло на такова създание, ще бъде нечисто. Независимо дали е пещ, или поставка за делва, то трябва да бъде счупено на парчета. Те са нечисти и ще бъдат нечисти и за вас. 36  Само ако това се случи с някой извор или водохранилище със събрана вода, те ще останат чисти. Но който докосне мъртвите тела на тези създания, ще бъде нечист. 37  И ако мъртвото тяло на някое от тях падне върху отделеното за сеитба семе на някакво растение, то остава чисто. 38  Но ако семето е навлажнено и част от мъртвото тяло на някое от тях падне върху него, тогава семето ще бъде нечисто за вас. 39  Ако умре някое от животните, които ви служат за храна, онзи, който докосне мъртвото му тяло, ще бъде нечист до вечерта.+ 40  Ако някой яде+ от мъртвото му тяло, нека изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта. И който отнесе мъртвото тяло на животното, нека изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта. 41  И всички онези създания, от които гъмжи земята, са отвратително нещо.+ Не ги яжте. 42  Що се отнася до онези създания, които пълзят по корем,+ както и онези, които ходят на четири крака или имат повече крака, измежду всички онези създания, от които гъмжи земята, не ги яжте, защото са отвратително нещо.+ 43  Не омърсявайте душите си с нито едно от тези създания, от които гъмжи навсякъде, не се омърсявайте чрез тях, за да не станете нечисти чрез тях.+ 44  Защото аз съм Йехова, вашият Бог.+ Осветете се и бъдете свети,+ защото аз съм свят!+ Не бива да омърсявате душите си чрез нито едно от тези създания, от които гъмжи земята. 45  Защото аз съм Йехова и аз ви изведох от Египет, за да ви покажа, че съм Бог.+ Бъдете свети,+ защото аз съм свят!+ 46  Това е законът за животните и летящите създания, и за всички живи души, които се движат във водата,+ и за всички души, от които гъмжи земята, 47  за да бъде правена разлика+ между нечисто и чисто и между живо създание, което е годно за ядене, и живо създание, което не бива да бъде ядено.’“

Бележки под линия