Левит 10:1-20

10  А Аароновите синове Надав и Авиуд+ взеха своите съдове за изгаряне на тамян,+ сложиха в тях огън и върху него тамян+ и се опитаха да принесат пред Йехова непозволен принос*,+ какъвто той не им беше наредил.  Тогава изпратен от Йехова огън дойде и ги изгори,+ и те умряха пред Йехова.+  И Моисей каза на Аарон: „Ето какво казва Йехова: ‘Ще бъда осветен+ чрез онези, които са близо до мене,+ и ще бъда прославен чрез целия народ!’“+ А Аарон мълчеше.  И Моисей повика Мисаил и Елисафан, синовете на Озиил,+ чичото на Аарон, и им каза: „Елате и изнесете извън стана телата на своите братя, които са пред святото място.“+  И те дойдоха и изнесоха извън стана братята си, които все още бяха облечени с дългите си ризи, точно както беше казал Моисей.  После Моисей каза на Аарон и на Елеазар и Итамар, другите му двама синове: „Не оставяйте косата си без грижи+ и не раздирайте дрехите си, за да не умрете и за да не навлечете гняв върху целия сбор!+ Нека вашите братя, всички Израилеви потомци, жалеят заради унищожението, което Йехова причини чрез огън.  Не се отдалечавайте от входа на шатъра на събранието, за да не умрете,+ защото маслото за помазване, с което Йехова ви помаза, е върху вас.“+ И те постъпиха според думите на Моисей.  И Йехова каза на Аарон следното:  „Когато влизате в шатъра на събранието, не бива да пиете вино или други опияняващи питиета,+ ти и синовете ти с тебе, за да не умрете! Това е постановление до безпределни времена за вас и за вашите потомци, 10  за да правите разлика между святото и несвятото и между нечистото и чистото+ 11  и за да научите синовете на Израил+ на всичките наредби, които Йехова им даде чрез Моисей.“ 12  Тогава Моисей каза на Аарон и на останалите му двама синове Елеазар и Итамар: „Вземете зърнения принос,+ който остана от жертвите, принесени чрез огън пред Йехова, и го изяжте, приготвен без квас, при олтара, защото той е много свят.+ 13  Изяжте го на свято място,+ защото това е делът за тебе и за твоите синове от жертвите, принесени чрез огън пред Йехова, и защото така ми беше заповядано. 14  Гърдите от залюления принос+ и бута от светия дял+ изяжте на чисто място — ти, твоите синове и твоите дъщери с тебе,+ — защото това е даденият за тебе и за твоите синове дял от жертвите на общението на синовете на Израил. 15  Нека те донесат бута от светия дял и гърдите от залюления принос+ заедно с тлъстината от жертвите, принесени чрез огън, за да залюлеят залюления принос напред–назад пред Йехова. Нека това бъде дял за тебе и за твоите синове с тебе+ до безпределни времена, точно както е заповядал Йехова.“ 16  А Моисей потърси внимателно козела, който беше принос за грях,+ но ето, той беше изгорен. Затова Моисей се разгневи на Елеазар и Итамар, останалите двама синове на Аарон, и им каза: 17  „Защо не изядохте животното, което е принос за грях, на свято място,+ тъй като е много свято нещо и ви беше дадено, за да отговаряте за прегрешението на целия сбор и да извършите обреда за изкупление за него пред Йехова?+ 18  Вижте, кръвта на животното, което беше принесено, не беше внесена вътре в святото място.+ Непременно трябваше да изядете животното, което беше принесено, в святото място, точно както ми беше заповядано!“+ 19  Тогава Аарон каза на Моисей: „Ето, днес те представиха своя принос за грях и своя принос за изгаряне пред Йехова,+ а ме сполетя всичко това. Ако днес бях изял животното, което беше принос за грях, това щеше ли да е угодно на Йехова?“+ 20  Като чу това, Моисей беше удовлетворен.

Бележки под линия

Буквално: „огън“.