Йона 2:1-10

2  Тогава Йона се помоли на своя Бог, Йехова, от корема на рибата,+  като каза:„В страданието си извиках към Йехова+ и той ми отговори.+От корема на гроба* извиках за помощ+и ти чу гласа ми.+   Когато ме хвърли в дълбините, в сърцето на морето,+тогава водното течение ме обгърна.Всички твои буйни води и твоите вълни минаха над мене.+   И аз казах: ‘Отхвърлен съм, за да не ме виждат очите ти!+Ще видя ли отново твоя свят храм?’+   Водите обгърнаха душата ми.+ Водната бездна ме обиколи.Водораслите се увиха около главата ми.   Слязох до основите на планините.Резетата на земята се затвориха над мене до безпределни времена.Но ти, Йехова, Боже мой, ме изведе жив от ямата.+   Когато душата ми се изтощи вътре в мене,+ тогава си спомних за Йехова.+И молитвата ми стигна до тебе, в твоя свят храм.+   Онези, които почитат лъжливи идоли, изоставят онзи, който проявява милост* към тях.+   Но аз ще ти благодаря и ще ти принеса жертви.+Ще изпълня всичко, което обещах!+ Спасението е от Йехова.“+ 10  След известно време Йехова заповяда на рибата да избълва Йона на сушата.+

Бележки под линия

На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
Или: „лоялна любов“. Виж Би 19:19, бел. под линия.