Йов 5:1-27

5  Хайде, извикай! Дали ще ти отговори някой?Към кого от светите ангели* ще се обърнеш?   Гневът ще убие глупавия,а завистта ще причини смъртта на онзи, който лесно се подмамва.   Виждал съм как глупавият пуска корени,+но веднага започвах да проклинам дома му.   Неговите синове стоят далече от спасението,+потъпквани са при градската порта, без да има кой да ги защити.   Гладният изяжда реколтата муи дори грабва от куките месото, което той пази за себе си,в примка биват хванати притежанията на семейството му.   Та нали бедата не израства от пръсттаи нещастието не пониква от земята?   Човекът се ражда за нещастие,както искрите хвърчат нагоре.   Но аз бих се обърнал към Бога,бих представил пред него своя случай,+   пред онзи, който върши велики и неизследими дела,чудеса без брой,+ 10  пред онзи, който дава дъжд на земята+и изпраща води над полята,+ 11  пред онзи, който поставя на високо място незначителните,+така че опечалените да бъдат издигнати и да намерят спасение, 12  пред онзи, който осуетява кроежите на хитроумните,+така че делата на ръцете им са лишени от успех, 13  пред онзи, който улавя мъдрите в собственото им хитруване,+така че замислите на коварните се объркват напълно+ — 14  дори и през деня ги настига мраки посред бял ден ходят пипнешком, сякаш е нощ,+ — 15  пред онзи, който спасява от меча, излизащ от устата им,спасява също и бедния от ръцете на силния,+ 16  така че за незначителния има надежда,+а неправедността затваря устата си.+ 17  Щастлив е онзи човек, когото Бог порицава!+Не отхвърляй наставленията* на Всемогъщия! 18  Защото той причинява болката, но и превързва раната,той смазва човека, но и го лекува със своите ръце. 19  В шест беди ще те избави,+в седем изобщо няма да пострадаш.+ 20  По време на глад ще те откупи от смъртта+и по време на война — от властта на меча. 21  Ще бъдеш скрит от езика, който шиба като камшик,+и когато опустошението дойде, няма да се изплашиш. 22  Ще се надсмееш над опустошението и гладаи няма да се страхуваш от дивите животни. 23  Защото ще си сключил договор с полето и камъните в него,и дивите животни ще живеят в мир с тебе.+ 24  Мирът ще бъде шатър над главата тии когато наглеждаш пасищата си, ще установяваш, че нищо не ти липсва. 25  Ще видиш как потомството ти става многобройно+и как потомците ти избуяват като растенията на земята.+ 26  Ще запазиш силите си до смъртта си,+както се събират снопите на куп на времето си. 27  Ето какво установихме. Така стоят нещата!Чуй всичко и сам се убеди в това!“

Бележки под линия

Буквално: „светите личности“.
Виж Пр 1:2, бел. под линия.