Йов 4:1-21

4  И теманецът Елифаз+ проговори, като каза:   „Ако някой се опита да ти каже нещо, дали това ще ти натежи?Но кой може да удържи думите?   Ето, ти поправяше мнозина+и укрепваше отслабналите ръце.+   Думите ти вдигаха на крака онзи, който се препънеше,+ти даваше сила на отмалелите колене.+   Но сега дойде твоят ред и ти остана без сили.Самият ти си засегнат и затова си в смут.   Нима увереността ти не се обляга на твоя страх от Бога?Нима надеждата ти не се крепи на неопетнеността*+ на твоите пътища?   Моля те, помисли: Кой някога е бил унищожен невинен?И къде се е случвало да бъде погубен праведният?+   Според това, което съм виждал, замислящите злои сеещите беди жънат каквото са посели.+   Те загиват от дъха на Богаи са премахнати от порива* на неговия гняв. 10  Лъвът реве силно и гласът на младия лъв се чува надалече,но дори и на младите лъвове им се чупят зъбите. 11  Лъвът умира, когато няма плячка,и малките лъвчета биват разпръснати. 12  До мене тайно достигна словои ухото ми чу как то беше прошепнато+ 13  сред тревогите от нощните видения,когато хората спят дълбоко. 14  Обзе ме ужас, разтреперих сеи всичките ми кости се изпълниха със страх. 15  Над лицето ми премина духи космите по тялото ми настръхнаха. 16  Той застана неподвижно,но не разпознах лика му.Пред очите ми имаше някакъв образ.И в тишината чух глас: 17  ‘Може ли смъртният човек да е по–справедлив от Бога?Може ли човекът да е по–чист от своя Творец?’ 18  Ето, той не вярва на служителите сии дори в ангелите* си намира вина. 19  Тогава как ли гледа на онези, които обитават къщи от глина,чиито основи са в пръстта!+Те биват смачквани по–бързо и от молец. 20  От сутринта до вечерта те стават на прах,умират завинаги и никой не забелязва това. 21  Нима въжето им не е измъкнато от тях като от рухнал шатър?Те умират поради липсата на мъдрост.

Бележки под линия

Виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „духа“.
Или: „пратениците“.