Йов 3:1-26

3  След това Йов отвори уста и започна да проклина деня, в който се беше родил.+  Той каза:   „Нека изчезне денят, в който съм се родил,+и нощта, в която казаха: ‘Заченат е човек!’   Нека този ден да се превърне в тъмнинаи Бог да не го поглежда от висините!Нека над него не изгрява светлината на деня!   Нека тъмнината и непрогледният мрак го вземат пак във властта си!Нека над него надвисне дъждовен облаки нека го преследва онова, което помрачава деня!+   Нека мрак обхване същата онази нощ+и нека тя не намира радост сред дните на годината,нито бъде броена сред годишните месеци!   Нека тази нощ остане безплоднаи нека не бъде огласявана от радостен вик!+   Нека я прокълнат онези, които проклинат деня,онези, които могат да разбудят левиатана*!+   Нека да помръкнат нейните звезди на разсъмванеи тя да чака светлина, но светлината да не идва!Нека не види лъчите на зората, 10  защото не затвори вратите на утробата на майка ми,+за да скрие мъката от очите ми! 11  Защо не излязох мъртъв от утробата+или не издъхнах веднага щом се родих? 12  Защо ме приеха коленетеи гърдите,+ от които щях да суча? 13  Сега щях да лежа в покой,+щях да спя и да почивам+ 14  заедно със земните царе и съветници,+които са строили за себе си места, лежащи днес в развалини,+ 15  или с князе, които са имали златои са пълнили къщите си със сребро. 16  Нямаше да съществувам, подобно на незабелязано пометнат плод,+като дете, невидяло бял свят.+ 17  В смъртта вълненията престават и за злите,+там почиват и лишените от сила.+ 18  Там всички затворници намират спокойствиеи не чуват вече гласа на онзи, който ги кара да работят.+ 19  Там са равни малкият и големият+и робът е свободен от властта на господаря си. 20  Защо Бог позволява на страдащия да види светлинатаи защо дава живот на онези, които изпитват горчивина в душата си?+ 21  Защо има хора, които чакат смъртта, а тя все не идва,+макар че я търсят по–усърдно от скрити съкровища, 22  хора, които се радват до забрава,ликуват, защото са намерили гроб за себе си? 23  Защо Бог дава светлина на човека, чийто път е скрит+и пред когото той навсякъде поставя прегради?+ 24  Преди да дойде храната ми, идват въздишките ми+и риданията ми бучат като поройни води.+ 25  Защото се страхувах от страшни неща, и ето, те ме връхлитат,и онова, от което се ужасявах, ме застига.+ 26  И досега имах грижи, тревогии безпокойства, но ето, още беди се прибавят към тях.“

Бележки под линия

Най–вероятно става дума за крокодил или за голямо морско животно.