Йов 27:1-23

27  И Йов продължи да говори образно*,+ като каза:   „Както е сигурно, че е жив Бог,+ който ми отказа правосъдие,+както е сигурно, че е жив Всемогъщият, който изпълни душата ми с горчивина,+   така е сигурно, че докато дъхът ми е още в менеи докато Божият дух е в ноздрите ми,+   устните ми няма да продумат неправедности езикът ми няма да изрече измама!   За нищо на света не бих ви нарекъл праведни!+Докато дишам, няма да отстъпя от своята неопетненост*!+   Ще държа на своята правота и няма да я изоставя,+сърцето ми няма да ме упрекне за нито един мой ден.+   Нека врагът ми се окаже покварен във всяко едно отношение+и нека онзи, който въстава против мене, се окаже злосторник.   Защото на какво може да се надява отстъпникът, когато Бог го унищожи,+когато отнеме живота* му от него?+   Ще чуе ли Бог неговия вик,ако той бъде сполетян от беда?+ 10  И дали Всемогъщият ще бъде голяма радост за него?Дали той ще призовава Бога по всяко време? 11  Ще ви наставлявам чрез Божията ръка,няма да скрия от вас пътищата на Всемогъщия.+ 12  Ето, всички вие имахте видения,защо тогава говорите празни приказки?+ 13  Такъв е делът, който Бог е отредил за неправедния,+такова е наследството, което потисниците ще получат от Всемогъщия. 14  Дори и да станат многобройни, синовете на неправедния са обречени на меч.+И потомците му няма да имат достатъчно хляб. 15  Онези, които останат след него, ще бъдат погребани по време на смъртоносна болести вдовиците им няма да ги оплакват.+ 16  Ако натрупа сребро, сякаш то е просто пръст,и ако насъбере изобилие от дрехи, сякаш те са глина, 17  той ще ги е насъбрал, но праведният ще се облича с тях+и невинният ще придобие от среброто му. 18  Той е построил къщата си подобно на молец,домът му е като колиба,+ направена от пазач. 19  Ще си легне богат, но богатството му няма да даде плод,ще отвори очи, но вече няма да има нищо.+ 20  Ще го застигне внезапен ужас като буйна вода,+през нощта ще го грабне силен вихър. 21  Ще го подхване източен вятър+ и той ще изчезне,ще бъде отнесен от мястото си.+ 22  Вятърът ще се нахвърли върху него и няма да го пожали,+макар че той ще се опита да избяга от властта му.+ 23  А хората ще пляскат подигравателно с ръце+и ще подсвиркват от учудване+ на мястото му.

Бележки под линия

Или: „продължи да говори с пословици“.
Виж Би 6:9, бел. под линия.
Буквално: „душата“.