Йов 23:1-17

23  А Йов отговори с думите:   „Днес се бунтувам в своето безпокойство,+ръцете ми отслабнаха от въздишки.   О, да знаех къде да го намеря!+Тогава бих отишъл направо на вечното му място,+   бих представил пред него съдебното си делои бих напълнил устата си с доводи,   бих се опитал да разбера думите, с които ще ми отговори,и бих размишлявал върху всичко, което ще ми каже.+   Дали той би използвал огромната си сила, за да се бори с мене?Не! Той непременно би ме изслушал.+   Няма съмнение, че там праведният ще се помири с него.И моят съдия би ме отпратил оправдан завинаги.   Ето, отивам на изток, но той не е там,връщам се обратно, но не го виждам.+   Тръгвам наляво, където твори, но не го намирам,той отива надясно, но не мога да го съзра. 10  Той добре знае кой път съм избрал.+Когато ме изпита, ще се окажа като пречистено злато.+ 11  Крачките ми следват неговите,ходя по неговия път и не се отклонявам встрани.+ 12  Не отстъпвам от заповедите на устните му.+Пазя думите на устата му+ повече, отколкото ми е отредено. 13  Той не се колебае в мислите си и кой може да му се противопостави?+Каквото поиска душата му, той ще го направи.+ 14  Той ще изпълни всичко, което ми е отредил,+и у него има още много такива неща. 15  Затова съм в смут заради него,размишлявам за него и се плаша.+ 16  Бог кара сърцето ми да се страхува,+Всемогъщият ме лишава от покой.+ 17  Замлъкнах не поради тъмнината,нито поради това че мрак покри лицето ми.

Бележки под линия