Йов 21:1-34

21  А Йов отговори:   „Чуйте внимателно какво ще ви кажаи така ме утешете!   Потърпете ме, за да мога и аз да кажа нещо,и когато свърша да говоря, тогава се присмивайте!+   Нима изливам мъката си пред човек?Тогава защо не губя търпение*?   Обърнете към мене лицата си и гледайте смаяно,нека всеки постави ръка на устата си!+   Когато си припомня всичко, ме обзема безпокойство,тялото ми трепери от ужас.   Защо неправедните живеят,+достигат старост и са по–богати от другите?+   Тяхното потомство благоуспява пред погледа им,техните потомци процъфтяват пред очите им.   В къщите им цари мир и няма страх,+и Божията тояга не е над тях. 10  Биковете им оплождат кравите и не изливат напразно семето си,кравите им раждат+ и не помятат. 11  Те пускат дечицата си като стадо, за да играят навън,децата им скачат наоколо. 12  Те извисяват глас заедно с дайре и арфа,+веселят се под звуците на флейта. 13  Животът им минава в благополучие+и спокойно слизат в гроба*. 14  А на истинския Бог казват: ‘Остави ни!+Не желаем познанието за твоите пътища.+ 15  Та кой е Всемогъщият, че да му служим,+каква полза имаме да се обръщаме към него?’+ 16  Ето, благополучието им не е в техните ръце.+Замислите на неправедните стоят далече от мене.+ 17  Често ли гасне светилникът на неправедните+и често ли ги сполетява нещастие?Често ли в своя гняв Бог им отрежда унищожение?+ 18  Дали те са като слама, духана от вятъра,+като плява, подхваната и отнесена от вихър? 19  Бог ще пази злото, което някой е извършил, за синовете му.+Така ще го възнагради, че той ще го усети.+ 20  Злосторникът ще види своята гибел с очите си,ще пие от гнева на Всемогъщия.+ 21  Нима ще се радва на нещо в къщата си, щом го няма,щом месеците му бъдат съкратени наполовина?+ 22  Нима ще учи на мъдрост Бога,+когато Бог съди високопоставените?+ 23  Такъв човек ще умре в пълно благополучие,+без никакви грижи и в спокойствие, 24  когато бедрата му са покрити с тлъстинаи костите му са пълни със сочен мозък, 25  а друг ще умре с огорчена душа,без да опита нищо добро.+ 26  И двамата ще легнат в пръстта+и червеи ще ги покрият.+ 27  Ето, добре знам мислите вии коварствата, с които възнамерявате да ми причините зло.+ 28  Вие казвате: ‘Къде е къщата на онзи, когото смятат за знатен?Къде са шатрите, жилищата на неправедните?’+ 29  Не сте ли питали странстващите по пътищата,не сте ли изследвали техните думи — 30  че в ден на бедствие неправедният бива пощаден+и в ден на гняв той е спасен? 31  Кой ще го укори в лицето за делата му?+Кой ще му върне за онова, което е направил?+ 32  Ще го отнесат в гробището+и ще бдят при гробницата му. 33  Буците пръст в речната долина* ще му се усладят,+той ще повлече след себе си всички хора,+а онези, които са там преди него, са безброй. 34  Колко са напразни утешенията ви+и с колко измама са пълни отговорите ви!“

Бележки под линия

Буквално: „защо духът ми не става нетърпелив“.
На еврейски: „шео̀л“, общият гроб на човешкия род. Виж Приложение № 8.
На еврейски: „на̀хал“. Виж Приложение № 15.