Йов 12:1-25

12  И Йов каза:   „Наистина, вие сте от най–великите хораи с вас ще умре мъдростта!+   Но и аз имам разбиращо сърце,+ както и вие,не съм по–долу от вас.+А и кой не знае тези неща?   Станах за посмешище пред ближния си+ —аз, човекът, който призовава Бога да му отговори.+Праведният, безупречният* човек стана за посмешище.   В мислите си безгрижният презира унищожението+и смята, че то е приготвено за онези, чиито крака треперят.+   Шатрите на грабителите са необезпокоявани+и онези, които разгневяват Бога, живеят в безопасност,подобно на човека, който носи бог в ръката си.+   Но моля те, попитай домашните животни и те ще те научат,+попитай и небесните птици и те ще ти кажат.+   Или наблюдавай малко земята и тя ще те научи,+и морските риби+ ще ти известят за това.   Кое измежду тези неща не знае,че ръката на Йехова е извършила това+ 10  и че в неговата ръка е душата+ на всекиго, който е жив,и жизнената сила на всяка човешка плът?+ 11  Нима ухото не изследва думите,+така както небцето+ усеща вкуса на храната? 12  Нима мъдростта не е сред старците+и разбирането* — в дългия живот? 13  Бог има мъдрост и мощ,+притежава съвети и разбиране*.+ 14  Ето, той руши, така че да не може да се гради,+и каквото затвори пред човека, вече не може да се отвори.+ 15  Ето, той поставя прегради на водите и те пресъхват,+отприщва ги и те променят земята.+ 16  Той има сила и мъдрост*,+на него принадлежат както онзи, който греши, така и онзи, който заблуждава другите.+ 17  Той събува боси съветниците+и кара съдиите да губят разума си, 18  разкъсва веригите, наложени от царете,+и опасва с пояс кръста им, 19  събува боси свещениците+и събаря онези, които седят непоклатимо,+ 20  затваря устата на доверените хораи отнема разума на старците, 21  излива презрение върху знатните личности+и разхлабва поясите на могъщите. 22  Той изважда дълбоките неща от тъмнината+и излива светлина върху непрогледния мрак, 23  дава могъщество на народите, за да ги унищожи,+разпростира ги нашироко, за да ги отведе в плен. 24  Той отнема разума* на предводителите на народа*,за да се скитат в пустошта,+ където няма път. 25  Те се лутат пипнешком в мрака,+ където няма светлина.Той ги кара да бродят насам–натам като пияници.+

Бележки под линия

Виж Би 6:9, бел. под линия.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Виж Пр 3:5, бел. под линия.
Или: „мъдрост, приложима в живота“.
Буквално: „сърцето“.
Буквално: „народа на земята“. На еврейски: „ам хаа̀рец“.