Йоан 9:1-41

9  И като минаваше, той видя един сляп по рождение човек.  И учениците му го попитаха: „Учителю*,+ кой е съгрешил+ — този човек или родителите му,+ та той се е родил сляп?“  Исус отговори: „Нито той е съгрешил, нито родителите му. Но стана така, за да се покажат върху него Божиите дела.+  Трябва да вършим делата на онзи, който ме е изпратил, докато е още ден,+ защото идва нощта,+ когато никой няма да може да работи.  Докато съм в света, аз съм светлината на света.“+  След като каза това, той плю на земята и с плюнката си направи кал, с която намаза очите на слепеца,+  и му каза: „Отиди и се измий+ в къпалнята Силоам“+ (което се превежда като „изпратен“). И той отиде и се изми,+ и като се върна, вече виждаше.+  Тогава съседите и онези, които преди го бяха виждали да проси, казаха: „Това не е ли човекът, който седеше и просеше?“+  Някои казаха: „Това е.“ Други казаха: „Не, само прилича на него.“ А човекът каза: „Аз съм.“ 10  Те обаче го попитаха: „Тогава как ти се отвориха очите?“+ 11  Той отговори: „Човекът, който се казва Исус, направи кал, намаза очите ми с нея и ми каза: ‘Отиди до Силоам+ и се измий.’ И аз отидох, измих се и започнах да виждам.“ 12  Тогава те го попитаха: „Къде е този човек?“ Той отговори: „Не знам.“ 13  Те заведоха човека, който преди беше сляп, при фарисеите. 14  А денят, в който Исус направи калта и му отвори очите, беше събота*.+ 15  Тогава и фарисеите започнаха да го разпитват как е прогледнал.+ Той им каза: „Той намаза очите ми с кал, аз се измих и прогледнах.“ 16  Тогава някои от фарисеите казаха: „Този човек не е от Бога, щом не спазва съботата.“+ Други казаха: „Как е възможно грешен човек да върши такива знамения?“+ Така че между тях възникна разногласие+ заради него. 17  И пак казаха на слепия човек: „Какво ще кажеш за него, щом той ти отвори очите?“ Човекът отговори: „Той е пророк.“+ 18  Но юдеите не вярваха, че преди той е бил сляп и че е прогледнал, докато не извикаха родителите на мъжа, който беше започнал да вижда, 19  и ги попитаха: „Това ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? Как тогава вижда сега?“ 20  А родителите му отговориха с думите: „Знаем, че това е нашият син и че се роди сляп. 21  Как обаче вижда сега, не знаем, нито знаем кой му отвори очите. Питайте него. Той е пълнолетен, нека говори сам за себе си.“ 22  Родителите му казаха това, защото се страхуваха+ от юдеите*, понеже юдеите се бяха наговорили да отлъчат от синагогата всекиго, който признае, че Исус е Христос.+ 23  Затова родителите му казаха: „Той е пълнолетен, питайте него.“ 24  Тогава те за втори път извикаха мъжа, който преди беше сляп, и му казаха: „Отдай слава на Бога!+ Ние знаем, че този човек е грешник.“ 25  А той отговори: „Не знам дали е грешник, или не. Едно обаче знам — бях сляп, сега виждам.“ 26  Тогава те му казаха: „Какво направи той с тебе? Как ти отвори очите?“ 27  Той им отговори: „Казах ви вече, а вие не слушахте. Защо искате да чуете това още веднъж? Да не би и вие да искате да станете негови ученици?“ 28  А те го наругаха, като казаха: „Ти си негов ученик, ние сме ученици на Моисей. 29  Ние знаем, че Бог е говорил на Моисей,+ що се отнася обаче до този човек, не знаем откъде е.“+ 30  Мъжът им отговори: „Наистина е чудно,+ че не знаете откъде е, но въпреки това той ми отвори очите. 31  Знаем, че Бог не слуша грешници,+ но слуша онзи, който се бои от него и върши волята му.+ 32  Никога досега не се е чувало някой да е отворил очите на сляп по рождение човек. 33  Ако този човек не беше от Бога,+ нямаше да може да направи нищо.“ 34  В отговор те му казаха: „Целият си роден в грях,+ ти ли ще ни учиш?!“ И го изгониха.+ 35  Исус чу, че го били изгонили, и като го срещна, му каза: „Вярваш ли в Човешкия син?“+ 36  Мъжът отговори: „Кой е той, господине, за да повярвам в него?“ 37  Исус му каза: „Ти си го виждал. А освен това той самият говори с тебе.“+ 38  Тогава той каза: „Вярвам в него, Господарю.“ И му се поклони.+ 39  А Исус каза: „Това е съденето,+ за което дойдох в този свят: да прогледнат слепите,+ а виждащите да ослепеят.“+ 40  Фарисеите, които бяха с него, чуха това и му казаха: „Да не сме и ние слепи?“+ 41  Исус им каза: „Ако бяхте слепи, нямаше да имате грях. Сега обаче казвате: ‘Виждаме.’+ И грехът+ ви остава.“

Бележки под линия

Виж Мт 23:7, бел. под линия.
Виж Из 16:23, бел. под линия.
Виж Йоа 7:13, бел. под линия.