Йоан 7:1-53

7  След това Исус продължи да обикаля Галилея, понеже не искаше да ходи из Юдея, защото юдеите търсеха случай да го убият.+  Но наближаваше юдейският празник, Празникът на шатрите.+  Затова неговите братя+ му казаха: „Тръгни оттук и отиди в Юдея, за да видят и учениците ти делата, които вършиш.  Защото никой не прави нещо тайно, когато иска да го познават всички. Щом правиш тези неща, тогава се покажи пред света.“  Всъщност братята му+ не вярваха в него.+  Затова Исус им каза: „Моето време още не е дошло,+ но вашето време винаги е налице.  Вас светът няма основание да ви мрази, но мене мрази, защото свидетелствам за него, че делата му са зли.+  Вие отидете на празника, аз още няма да отида на този празник, защото моето време+ още не е дошло.“+  След като им каза това, той остана в Галилея. 10  И когато братята му отидоха на празника, той също отиде, но не открито, а някак тайно.+ 11  Така че юдеите го търсеха+ на празника и питаха: „Къде е този човек?“ 12  И сред множествата се говореше много за него,+ но скришом. Едни казваха: „Той е добър човек.“ Други казваха: „Не е добър. Той заблуждава хората.“ 13  Разбира се, никой не говореше открито за него поради страха от юдеите*.+ 14  И ето, по средата на празника Исус отиде в храма и започна да поучава.+ 15  А юдеите се чудеха и казваха: „Откъде този човек има такива познания,+ след като не е учил в училищата?“+ 16  На свой ред Исус им отговори с думите: „Онова, на което уча другите, не е мое, а принадлежи на онзи, който ме е изпратил.+ 17  Ако някой иска да върши неговата воля, ще знае дали това учение е от Бога,+ или говоря от себе си. 18  Който говори от себе си, търси слава за себе си, а който търси слава+ за онзи, който го е изпратил, се придържа към истината и в него няма неправедност. 19  Моисей не ви ли даде Закона?+ Но никой от вас не се подчинява на Закона. Защо искате да ме убиете?“+ 20  Хората от множеството отговориха: „В тебе има демон.+ Кой иска да те убие?“ 21  На това Исус им каза: „Извърших едно дело+ и всички вие се чудите. 22  Тогава помислете: Моисей ви даде обрязването+ — макар че то не е от Моисей, а от прадедите+ — и вие обрязвате в събота*. 23  Щом за да не бъде нарушен законът на Моисей, обрязвате в събота, защо с такава ярост се нахвърляте срещу мене, понеже излекувах напълно един човек в събота?+ 24  Престанете да съдите според онова, което се вижда, а съдете праведно.“+ 25  Тогава някои от жителите на Йерусалим казаха: „Не е ли това човекът, когото искат да убият?+ 26  И ето, той говори пред всички,+ а те не му казват нищо. Да не би управниците да са разбрали със сигурност, че той е Христос?+ 27  Но нали знаем откъде е този човек,+ а когато дойде Христос, никой няма да знае откъде е той.“+ 28  Затова, докато поучаваше в храма, Исус възкликна: „Вие ме познавате и знаете откъде съм.+ И не дойдох от само себе си,+ но този, който ме изпрати, наистина съществува+ и вие не го познавате.+ 29  Аз го познавам,+ понеже той ме изпрати като свой представител.“+ 30  Тогава те поискаха да го хванат,+ но никой не го направи, защото часът+ му още не беше дошъл. 31  Но много хора повярваха в него+ и казваха: „Нима когато дойде Христос, ще извърши повече знамения,+ отколкото извърши този човек?“ 32  Фарисеите чуха какво се приказва за него сред множеството и главните свещеници и фарисеите изпратиха стражи да го заловят.+ 33  Затова Исус каза: „Ще бъда още малко с вас и после ще отида при онзи, който ме изпрати.+ 34  Ще ме търсите,+ но няма да ме намерите, и където ще съм аз, вие няма да можете да дойдете.“+ 35  А юдеите си казаха: „Къде възнамерява да отиде този човек, та да не можем да го намерим? Нима възнамерява да отиде при юдеите, разпръснати+ сред гърците, и да учи и гърците? 36  Какво означават думите му ‘Ще ме търсите, но няма да ме намерите, и където ще съм аз, вие няма да можете да дойдете’?“ 37  А в последния, най–големия ден на празника+ Исус се изправи и извика: „Ако някой е жаден,+ нека дойде при мене и пие. 38  И както се казва в Писанието за повярвалия в мене+ — ‘от вътрешността му ще бликнат потоци жива вода’.“+ 39  Това той каза относно духа, който повярвалите в него щяха да получат, защото още нямаше дух,+ понеже Исус още не беше прославен.+ 40  Тогава някои хора от множеството, които чуха тези думи, казаха: „Няма съмнение, че той е Пророкът.“+ 41  Други казаха: „Това е Христос.“+ Трети обаче казаха: „Всъщност Христос+ няма да дойде от Галилея, нали?+ 42  Не се ли казва в Писанието, че Христос идва от потомството на Давид+ и от Витлеем,+ селото, в което живееше Давид?“+ 43  Така че сред множеството възникна разногласие заради него.+ 44  И някои от хората там искаха да го хванат, но никой не го направи. 45  Тогава стражите се върнаха при главните свещеници и фарисеите и те ги попитаха: „Защо не го доведохте?“ 46  Стражите отговориха: „Никога човек не е говорил като него.“+ 47  На това фарисеите казаха: „Нима и вие сте заблудени като другите? 48  Да не би в него да е повярвал някой от по–видните мъже или фарисеите?+ 49  А тази тълпа от хора, които не познават Закона, е проклета.“+ 50  Никодим, който беше ходил при него преди това и който беше един от тях, им каза: 51  „Нашият закон не осъжда човека, преди да го изслуша+ и да разбере какво върши той, нали?“ 52  Те му отговориха с думите: „Да не би и ти да си от Галилея? Изследвай малко и виж, че никакъв пророк+ няма да се появи от Галилея.“* * Синайският кодекс, Ватиканският кодекс и Синайско–сирийският кодекс изпускат от 53 стих до 11 стих на 8 глава, в които (с незначителни разминавания в различните гръцки текстове и преводи) се казва следното: 53  И се прибраха всеки в дома си.

Бележки под линия

Явно става дума за юдейските религиозни водачи.
Виж Из 16:23, бел. под линия.