Йоан 20:1-31

20  На първия ден+ от седмицата Мария Магдалина отиде при гробницата рано сутринта, още по тъмно, и видя, че камъкът вече е отместен от входа на гробницата.+  Затова тичешком отиде при Симон Петър и при другия ученик,+ когото Исус особено обичаше, и им каза: „Отнесли са Господаря от гробницата+ и не знаем къде са го положили.“  Тогава Петър+ и другият ученик излязоха и тръгнаха към гробницата.  Двамата се затичаха заедно, но другият ученик тичаше по–бързо от Петър и стигна пръв до гробницата.  И като надникна вътре, видя погребалните превръзки,+ но не влезе.  Тогава след него дойде и Симон Петър, влезе в гробницата и видя погребалните превръзки на земята,+  а също и платното, с което беше увита главата на Исус, но то не беше заедно с превръзките, а навито отделно, на друго място.  Тогава другият ученик, който беше стигнал пръв до гробницата, също влезе вътре и видя, и повярва.  Защото те още не разбираха казаното в Писанието, че той трябва да възкръсне от мъртвите.+ 10  И учениците се върнаха по домовете си. 11  Мария обаче остана при гробницата и плачеше. И плачейки, надникна вътре в гробницата 12  и видя двама ангели+ в бели дрехи — единият седеше на мястото на главата, а другият на мястото на краката — там, където преди беше положено Исусовото тяло. 13  И те я попитаха: „Жено, защо плачеш?“ Тя им отговори: „Отнесли са Господаря ми и не знам къде са го положили.“ 14  След тези думи тя се обърна и видя, че там стои Исус, но не разбра, че това беше той.+ 15  Исус я попита: „Жено, защо плачеш? Кого търсиш?“+ А тя си мислеше, че това е градинарят, и му каза: „Господине, ако ти си го отнесъл, кажи ми къде си го положил и аз ще го взема.“ 16  Исус я повика: „Мария!“+ Като се обърна, тя възкликна на еврейски „Равуни!“+ (което означава „Учителю!“). 17  Исус ѝ каза: „Не се дръж за мене, защото още не съм се възнесъл при Бащата. Но върви при братята ми+ и им кажи: ‘Отивам при моя Баща+ и вашия Баща и при моя Бог+ и вашия Бог.’“+ 18  Мария Магдалина дойде при учениците и им предаде новината „Видях Господаря!“, а също и нещата, които той ѝ каза.+ 19  И по–късно през същия ден, който беше първият от седмицата,+ Исус дойде,+ застана сред тях и им каза „Мирът да бъде с вас!“,+ макар че там, където бяха учениците, вратите бяха залостени поради страха+ от юдеите*. 20  И след тези думи той им показа и ръцете си, и ребрата си.+ Тогава учениците се зарадваха,+ че виждат Господаря. 21  Затова Исус пак им каза: „Мирът да бъде с вас! Както Бащата изпрати мене,+ така и аз изпращам вас.“+ 22  И след тези думи той духна върху тях и им каза: „Приемете свети дух.+ 23  На когото простите греховете,+ ще му бъдат простени, на когото не ги простите, няма да му бъдат простени.“+ 24  Но Тома,+ един от дванайсетте, който беше наричан Близнак, не беше с тях, когато дойде Исус. 25  И другите ученици му казаха: „Видяхме Господаря!“ А той им каза: „Докато не видя на ръцете му раните от гвоздеите и не пъхна пръста си в тези рани, и докато не пъхна ръката си в ребрата му,+ изобщо няма да повярвам.“+ 26  И ето, осем дни по–късно, учениците му отново бяха вътре и Тома беше с тях. И въпреки че вратите бяха залостени, Исус дойде и застана сред тях, като каза: „Мирът да бъде с вас!“+ 27  След това каза на Тома: „Сложи си пръста тук и виж ръцете ми, дай си ръката+ и я пъхни в ребрата ми, и недей вече да се съмняваш, но повярвай.“ 28  Тома му отговори с думите: „Господарю мой и Боже мой*!“+ 29  Исус му каза: „Повярва, защото ме видя ли? Щастливи са онези, които без да видят, вярват.“+ 30  Исус извърши пред учениците си много други знамения, които не са записани в този свитък.+ 31  А тези са записани,+ за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате,+ да получите живот чрез неговото име.

Бележки под линия

Виж Йоа 7:13, бел. под линия.
Тоест Исус като говорител и представител на Йехова.