Йоан 2:1-25

2  А на третия ден в Кана,+ в Галилея, имаше сватбено угощение и майката+ на Исус беше там.  Исус и учениците му също бяха поканени на сватбеното угощение.  Когато виното свърши, майката+ на Исус му каза: „Нямат вино.“  Но Исус ѝ отговори: „Какво общо имам аз с това, жено?*+ Моят час още не е дошъл.“+  Майка му каза на онези, които прислужваха: „Каквото ви каже, това направете.“+  А там, както се изискваше от юдейските предписания във връзка с очистването,+ бяха поставени шест каменни делви за вода, всяка от които събираше две или три течни мери*.  Исус им каза: „Напълнете делвите с вода.“ И те ги напълниха догоре.  И той им каза: „Сега налейте малко и занесете на настойника на угощението.“ И те направиха така.  А когато настойникът на угощението опита водата, която беше превърната във вино+ — но той не знаеше откъде е то, макар че онези, които прислужваха и бяха налели от водата, знаеха, — повика младоженеца 10  и му каза: „Всеки друг първо изважда от хубавото вино+ и когато хората се понапият — от по–лошото, а ти запази хубавото вино досега.“ 11  Исус извърши това в Кана, в Галилея, като начало на своите знамения и показа славата си,+ и учениците му повярваха в него. 12  След това той заедно с майка си, братята си+ и учениците си отиде в Капернаум.+ Но те не останаха там дълго време. 13  Наближаваше Пасхата+ на юдеите и Исус отиде в Йерусалим.+ 14  И видя в храма онези, които продаваха говеда, овце и гълъби,+ а също и онези, които разменяха пари, насядали по местата си. 15  И като направи камшик от въжета, той ги изгони всичките от храма заедно с овцете и говедата им, изсипа монетите на онези, които обменяха пари, и обърна масите им.+ 16  И каза на продавачите на гълъби: „Махнете тези неща оттук! Престанете да превръщате дома+ на Баща ми в дом за търговия!“+ 17  Учениците му си спомниха, че е записано: „Пламенността за твоя дом ще ме погълне.“+ 18  Тогава юдеите му казаха в отговор: „С какво знамение+ ще ни докажеш, че имаш право да вършиш тези неща?“ 19  Исус им отговори с думите: „Разрушете този храм+ и за три дни ще го издигна отново.“ 20  А юдеите му казаха: „Този храм беше построен за четирийсет и шест години, та ти ли ще го издигнеш отново за три дни?“ 21  Той обаче говореше за храма+ на своето тяло. 22  И когато беше възкресен от мъртвите, учениците му си спомниха,+ че им казваше това, и те повярваха на Писанието и на думите на Исус. 23  И когато той беше в Йерусалим на празника Пасха,+ много хора повярваха в неговото име,+ като видяха знаменията, които вършеше.+ 24  Но Исус не им се доверяваше,+ понеже ги познаваше всичките 25  и нямаше нужда някой да му свидетелства за човека, тъй като знаеше какво е в сърцето на човека.+

Бележки под линия

Или: „Какво общо имам аз с тебе, жено?“ Исус използвал идиом, който не изразява неуважение, а само несъгласие с казаното преди това. Рязкостта на този въпрос е омекотена с думата „жено“, която на гръцки не звучи грубо, но изразява уважение и обич.
Всяка от делвите вероятно събирала от 44 до 66 л. Виж Приложение № 16.